Categories
property rights social networks авторські права

Nicholas’s photos

Vocabulary

plaintiff, claimant – позивач

claim – позовна заява

proceedings – провадження у справі

Court of Appeal – апеляційний суд

object – заперучувати

application, motion – клопотання

defendant – відповідач

lawsuit – судовий процес, позов, тяжба

court hearing – судове засідання

to take legal action against smb – позиватися про когось

support – підтримувати

Task 1

Put questions reflecting the main conflict between Nickolas and other sides.

On August 9, 2022, at night at about 1:40 am, Mount Etna erupted, accompanied by a loud roar and a fountain of lava. This was followed by a significant emission of ash.

At that time, the famous Ukrainian photographer Nicholas G. E. was in Italy. Nicholas took a series of photographs of the erupting volcano and posted beautiful photos as first-hand-account photos at “Ukrainian vision” – Ukrainian pictures platform. Soon after Nicholas’s posting, the photos went viral.

Unfortunately for Nicholas, someone else copied and posted his pictures on their own Instagram page and claimed ownership.

Share
Categories
Інтелектуальна власність авторські права захист авторських прав

Захист авторських прав у мережі інтернет

Захист авторських прав у мережі інтернет

Юлія Заданюк, ЕО-101з, КНЕУ

Вступ

Інтернет-технології дозволяють завантажувати, зберігати, поширювати різні види інформації, в тому числі об’єкти, які охороняються авторським правом. Проте така «свобода» може завдавати шкоди правам людини, що є неприпустимим. Саме тому важливо знати правила, які охороняють нас від протиправних посягань з боку інших осіб.

Оскільки проблема захисту авторських прав у мережі Інтернет є одним з найскладніших та водночас актуальних питань сьогодення, насамперед, дуже складно виявити правопорушника, а також притягнути його до відповідальності, довести факт порушення авторського права.

Share
Categories
авторські права тези

Захист авторських прав в мережі інтернет

Юзькова Я.О, Міжнародна економіка і менеджмент», 1 курс ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н, професор кафедри теорії та історії права Мачуський В.В.

Вступ:

Авторське право захищає все те, що було створене творчою працею людини: твори в галузі науки, літератури та мистецтва, виступи, лекції, промови, проповіді, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, фотографічні твори (в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії), ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності, похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів тощо.

Share