Categories
видавнича справа

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНІ КОЛЕГІЇ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ФАКУЛЬТЕТІВ, КАФЕДР ТА ІНСТИТУТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«__________________________________________»

ПОЛОЖЕННЯ

про редакційні колегії навчальних видань

факультетів, кафедр та інститутів

ВНЗ «__________________________________________»

Share
Categories
видавнича справа

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ”

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 32, ст.206) - із змінами станом на 06.09.22

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб’єктів видавничої справи.

Відповідно до Конституції України цей Закон покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Share