Categories
research дослідження

TOPICS FOR RESEARCH/ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

The following research topics are suggested / Пропонуються наступні теми для досліджень

1. Implementation of European environmental standards in Ukraine1. Впровадженням європейських стандартів щодо довкілля в Україні
2. Procedures for the competitive selection of judges to the Constitutional Court of Ukraine: problems and ways of improvement2. Процедури конкурсного відбору суддів до Конституційного Суду України: проблеми та шляхи вдосконалення
3. Legal aspects of physical security of journalists in Ukraine3. Правові аспекти фізичної безпеки в журналістів в Україні
4. The audiovisual directive of the European Union and the legislation of Ukraine on media4. Аудіовізуальна директива Євросоюзу і законодавство України про медіа
5. Implementation of EU law and standards in Ukraine5. Запровадження права та стандартів ЄС в Україні
6. Fundamental principles of EU law6. Основоположні принципи права ЄС
7. Prevention of child abduction7. Запобігання викраденню дітей
8. Recognition and enforcement of foreign judgments8. Визнання та виконання іноземних судових рішень
Share