Categories
research дослідження

TOPICS FOR RESEARCH/ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

The following research topics are suggested / Пропонуються наступні теми для досліджень 1. Implementation of European environmental standards in Ukraine1. Впровадженням європейських стандартів щодо довкілля в Україні2. Procedures for the competitive selection of judges to the Constitutional Court of Ukraine: problems and ways of improvement2. Процедури конкурсного відбору суддів до Конституційного Суду України: проблеми та шляхи вдосконалення3. Legal aspects of physical security of journalists in Ukraine3. Правові аспекти фізичної безпеки в журналістів в Україні4. The audiovisual directive of the European Union and the legislation of Ukraine on media4. Аудіовізуальна директива Євросоюзу і законодавство України про медіа5. Implementation of EU law