Categories
електронний документообіг публічні електронні реєстри

Закон “Про публічні електронні реєстри” (текст)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про публічні електронні реєстри

Цей Закон встановлює правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Share
Categories
електронний документообіг

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 06 червня 2017 № 557
 (у редакції наказу Міністерства
 фінансів України
 від 01 червня 2020 року № 261)
 Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 03 серпня 2017 р.
 за № 959/30827

ПОРЯДОК
обміну електронними документами з контролюючими органами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Цивільного кодексу України, Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги”“Про інформацію”“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”“Про телекомунікації”, визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автор електронного документа (далі – автор) – юридична особа, самозайнята особа, фізична особа, податковий агент, контролюючий орган, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, що створили електронний документ;

Share
Categories
#FAQ/ТОВ електронний документообіг

Електронний документообіг ТОВ

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Організація та ведення бухгалтерського обліку

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені в електронній формі (п.2. ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Документи, складені в електронній формі, застосовуються у за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Share