Працевлаштування молодих спеціалістів: проблеми та шляхи вирішення

Едуард Бойко, ЕО-101з, КНЕУ

Вступ

Конституція України проголосила право кожного на працю і встановила умови для його реалізації.

У сучасний період розбудови правової держави в Україні проблеми працевлаштування молоді в Україні є одними з найбільш актуальних, оскільки правові і організаційні проблеми працевлаштування молоді полягають сьогодні не стільки у відсутності робочих місць, як у нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів знайти спільну мову.

Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя.

Continue reading Працевлаштування молодих спеціалістів: проблеми та шляхи вирішення
Share

Бізнес в соціальних мережах: правові особливості та оподаткування

Дарія Пащенко,  Вікторія  Сендецька,  ЮЛ-101, КНЕУ

Мета: Ми вибрали саме цю тему для розгляду, бо вона є надзвичайно актуальною та важливою в сучасному суспільстві. З кожним днем з’являється все більше та більше людей, які розпочинають свій бізнес у соціальних мережах. Тому у цій роботі ми намагатимемось висвітлити основні аспекти бізнесу в соціальних мережах та дамо рекомендації людям, як правильно розпочати бізнес в соцмережах. Дамо відповідь на надзвичайно важливі питання: оподаткування та права. Continue reading Бізнес в соціальних мережах: правові особливості та оподаткування

Share

Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану

Володимир Псаревський, МЕ-101з, КНЕУ

Вступ

Станом на 25.03.2020 р. світом поширюється пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, в народі називають ще коронавірусом. І в більшості країн світу введений надзвичайний стан.

Якщо коротко про коронавірусну інфекцію COVID-19 – це потенційно важка гостра респіраторна інфекція, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2 . Являє собою небезпечне захворювання, яке може протікати як у формі гострої респіраторної вірусної інфекції легкого перебігу, так і у важкій формі, специфічні ускладнення якої можуть включати вірусну пневмонію, яка спричиняє гострий респіраторний дистрес-синдром або дихальну недостатність з ризиком смерті.

Continue reading Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану
Share

Працевлаштування молоді у сучасному суспільстві (організаційно-правові аспекти)

Валентин Крохмальний, ЮЛ-101, КНЕУ

Вступ

В умовах сьогодення, як ніколи актуальним постає розгляд проблематики працевлаштування молоді в Україні, адже проблема реалізації права молоді на працю в умовах глобалізації світової економіки є надзвичайно актуальною для української спільноти в цілому.

На даному етапі розвитку українського суспільства працевлаштування молодого покоління бентежить усіх громадян України, адже саме в контексті розгляду даного питання постає розгляд проблеми, що стосується зіткнення інтересів зацікавлених сторін в особі робітників, роботодавців та держави.

Continue reading Працевлаштування молоді у сучасному суспільстві (організаційно-правові аспекти)
Share

Corporate legal relations in Ukraine: definition, elements and regulation

Written by Yulia Podkovko, 111i, KNEU

Goal

Corporate relations in Ukraine are developing quite quickly, thereby becoming more complicated, and accordingly require a proper settlement. The purpose of this essay is to get acquainted with the concept, the main elements of corporate legal relations, their development in the legal sphere in Ukraine.

Introduction

Corporate legal relations are very complex and diverse in nature, which, on the one hand, literally forces to scientific research, and on the other, causes considerable difficulties in understanding and interpreting even the simplest concepts. Sustainable development of corporate relations is of considerable interest in legal literature. Only corporate relations give rise to such lively discussions , substantiation or improvement of individual scientific positions in relation to which a wide circle of scientists is engaged. Especially acute are the scientific disputes regarding the understanding of corporate legal relations and determining the list of public relations, whether they can be attributed to corporate.

Continue reading Corporate legal relations in Ukraine: definition, elements and regulation
Share

The procedure for employment of non-residents in Ukraine

Done by Levchenko Ivanna, ME110i, KNEU

motion.jpg

Today, more and more Ukrainian employers are attracting foreign professionals to their companies. Over the past 10 years, legislation in the field of obtaining work permits for foreigners in Ukraine has undergone significant changes. Today, the provisions of current regulations have really simplified the procedure for obtaining such a permit for both employers and foreigners. Unfortunately, some gaps and inconsistencies still exist.

According to Article 43 of the Constitution of Ukraine, everyone has the right to work, which includes the opportunity to earn a living by work which he freely chooses or agrees freely. Continue reading The procedure for employment of non-residents in Ukraine

Share

Smart contracts as an innovative legal tool

Manzar Mammadova, 111i, KNEU

Presentation

A smart contract is an agreement between people or organizations, which is in a form of a program code that runs automatically and receives all the necessary data through so-called “oracles” – programs that provide communication between the real and the digital world.

Rather, smart contracts should be referred to as a blockchain because today, such contracts are implemented through blockchain, and if you go into detail, perhaps 99% of smart contracts should be called ethereum contracts, since they are created on the air (ether- cryptocurrency). Continue reading Smart contracts as an innovative legal tool

Share

Нормативні шпарини в господарських правопорушеннях

Ткачук (Тороп) В.Ю., ІБО, КНЕУ

За логікою правознавства, господарсько-правова відповідальність є наслідком вчинення господарського правопорушення. Водночас ГК України не має визначення поняття «господарського правопорушення» і не розкриває його змісту. ЦК України так само не визначає поняття і змісту цивільного правопорушення. Давайте поглянемо, наскільки широкі перспективи для маніпуляцій існують в результаті?

Протиправна поведінка

Протиправною вважається поведінка, яка не відповідає вимогам закону, тягне за собою порушення (зменшення, обмеження) майнових прав (благ) і законних інтересів іншої особи. Господарські правопорушення розділяють на договірні та недоговірні з відповідними підгрупами. Цивільні правопорушення – це протиправні дії або бездіяльність, що порушує норми актів цивільного законодавства або умови договору із якою договір або закон пов’язують виникнення цивільно-правової відповідальності.

Проблема виникає тоді, коли цивільно-правова природа майново-господарських зобов’язань, що випливає із змісту ч. 1 ст. 175 ГК України, зумовлює застосування до порушника зобов’язань встановлених ЦК України, з урахуванням особливостей, передбачених нормами ГК України. Водночас, наявність зобов’язань, які не є предметом регулювання ЦК України, обумовлює автономне правове регулювання заходів відповідальності за порушення господарських зобов’язань. Continue reading Нормативні шпарини в господарських правопорушеннях

Share

Права молодих жінок в Україні

Кудрявцева А. В., ІБО, Бізнес-економіка, КНЕУ

Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та серед цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН). Одним з фундаментальних принципів Статуту ООН, який було прийнято світовими лідерами у 1945 році, є «рівні права чоловіків та жінок», а також захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної держави.

Україна зобов’язалась до виконання ключових міжнародних зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності. Країна прийняла Цілі Сталого Розвитку (ЦСР), приєдналася до Пекінської Декларації та Платформи Дій (ПДПД) на 4-й Світовій Конференції Жінок (1995) та ратифікувала ключові договори з плав людини, включно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980) та її Факультативний Протокол.

Підписана у 2014 році Угода про Асоціацію між Україною та ЄС зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень.

Continue reading Права молодих жінок в Україні
Share

Трансформація права в процесі глобалізації суспільства.

Баркова О.П., ІБО, КНЕУ, спеціалізація: бізнес-адміністрування

Сучасний етап світового розвитку суспільства характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу. У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства.

Триває взаємне зближення різних країн і народів, проникнення інформаційних технологій, політична трансформація і інтеграція на регіональному і світовому рівнях.

Зростання ролі зовнішніх факторів у економіці, створення єдиного світового ринку без національних бар’єрів і забезпечення однакових правил гри для всіх учасників, – ось основний перелік аспектів глобалізації.

Continue reading Трансформація права в процесі глобалізації суспільства.
Share