Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами

Бормотов Андрій, ЕМБ-503, КНЕУ

Юридична відповідальність у сфері поводження з відходами настає за вчинення екологічних правопорушень. Зокрема, у ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року визначені такі види правопорушень у даній сфері: допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів; невиконання спеціальних правил поводження з відходами, наслідком якого може бути порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище або порушення норм екологічної безпеки. Continue reading Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами

Share

Правове регулювання інноваційної діяльності

Базикіна Ганна,  ЕМБ-503, КНЕУ

У даній роботі викладаються основні поняття і сутність правового регулювання інноваційної діяльності. Актуальність цієї теми полягає у тому, що впровадження науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу неможливе без регулювання цієї інноваційної  діяльності законами, що зумовлюються певними правовими особливостями.

Розуміння саме правової складової інноваційної діяльності є дуже важливим у сучасному світі, адже зважаючи на ринкові трансформації, одним з найважливіших показників економічного зростання країни є темпи розвитку інноваційної діяльності. Continue reading Правове регулювання інноваційної діяльності

Share

Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні

Томіна Анастасія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ.

Розвиток економіки будь-якої країни залежить від ефективності діяльності малого підприємництва. Доходи від його діяльності становлять значну частку державного бюджету, розширюється спектр товарів та послуг, які пропонуються споживачам, підтримується високий рівень конкуренції тощо.

У сфері малого підприємництва в Україні зайнята значна частина працездатного населення. У 2013 р. в цій сфері економіки працювало близько 3 млн українців[1]. У розвинутих країнах кількість населення, зайнятого в малому підприємництві, більша, і в середньому становить близько 50–70% всього працездатного населення. Зокрема, в країнах Євросоюзу частка малого бізнесу в загальних обсягах ВВП складає 60–70%. Continue reading Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні

Share

Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Галецька Анна, ЕМБ-503, КНЕУ

В умовах сьогодення діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без використання торгових марок, які надають змогу відокремити продукцію одних суб’єктів господарювання від інших. Торговельна марка є одним із найпоширеніших об’єктів права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності.

Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація товарів та послуг суб’єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча при цьому належать різним суб’єктам господарювання.         Continue reading Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Share