Categories
ЕСЕ: ЕМП-501(2016/2017)

Сучасна класифікація суб’єктів господарювання

Кравець І.В., ЕМП-501

Суб’єкти господарювання є найважливішою групою серед суб’єктів господарського права як учасників господарських відносин. Саме тому в ч. 4 ст. 13 Конституції України наголошується на захисті прав не лише всіх суб’єктів права власності, а й господарювання. Правове регулювання створення та діяльності суб’єктів господарювання в Україні здійснюється відповідно до норм Господарського кодексу, Цивільного кодексу та окремих законів України.

Господарський кодекс виділяє такі категорії суб’єктів господарювання:

Share
Categories
ЕСЕ ЕСЕ: ЕМП-501(2016/2017)

Правове становище неплатоспроможного боржника

Тасенко Альона, ЕМП – 501, КНЕУ

Вступ

Правове регулювання інституту банкрута в Україні суттєво змінилося у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України: «Про банкрутство»: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що привело до потреби переосмислити та дослідити за новим Законом про банкрутство норми ст. 20 та ч. 9 ст. 22 Закону про банкрутство, які регулюють питання визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника у процедурах банкрутства за заявами арбітражного керуючого, комітету кредиторів, конкурсних кредиторів, особливо при застосуванні цього інституту в судовій процедурі розпорядження майном.

Обов’язковим учасником провадження у справі про банкрутство є боржник – один із ключових суб’єктів права неспроможності. Інститут банкрутства має на меті не лише задоволення грошових вимог кредиторів, але і фінансове оздоровлення боржника, нормалізацію господарської діяльності останнього. У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» виникла необхідність комплексного дослідження правового статусу боржника у справі про банкрутство з урахуванням новел у законодавстві про неспроможність. Ряд проблем і прогалин у правовому регулюванні становища боржника потребують нагального виявлення та розв’язання.

Share
Categories
ЕСЕ ЕСЕ: ЕМП-501(2016/2017)

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗАЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Савченко Едуард, ЕМП-501, КНЕУ

За сучасних умов підприємницька діяльність потребує детального законодавчого регулювання, що покликане сприяти подальшому розвитку як різних форм підприємництва, так і економіки України в цілому.

Ефективність господарювання значною мірою залежить саме від опрацювання, засвоєння та реалізації на практиці тих правових норм, які визначають права та обов’язки всіх без винятку суб’єктів господарювання з огляду на специфіку кожного із них, зумовлену різноманіттям форм власності, сфер діяльності та іншими численними чинниками. Важливим завданням постає подальше вивчення поняття «обмеження прав людини» загалом та особливо «обмеження права на зайняття підприємницькою діяльністю» зокрема.

Share