Categories
житлово-комунальне господарство монографія

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ю. А. ГОЛОДНИК, О. П. СВІТЛИЧНИЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

МОНОГРАФІЯ

Київ-2021

УДК: 342.951:351.82

ББК

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокоримтування України (протокол №12 від 23.06.2021 року).

Share