Categories
business law Забезпечення виконання зобов'язань

Виконання зобов’язань

Принципи (умови) належного виконання зобов’язання

Нормами глави 48 Цивільного кодексу України визначено такі принципи (умови) належного виконання зобов’язання: виконання зобов’язання належними сторонами (ст. 527 ЦК України); виконання у належний спосіб (ст. 529 ЦК України – виконання зобов’язання частинами); належний строк (термін) виконання зобов’язання (ст. 530 ЦК України); належне місце виконання зобов’язання (ст. 532 ЦК України), а також щодо належного предмета.

Зобов’язання вважається виконаним належним чином відповідно до умов договору, якщо боржник виконав його таким чином та способом, на які повинні були розраховувати обидві сторони, а за наслідками такого виконання кредитор має можливість розпоряджатися виконаним на свій розсуд.

Share
Categories
Забезпечення виконання зобов'язань

Забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами

4.1. Порука

4.1.1. Відповідно до статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Закон не забороняє укладання договору поруки на забезпечення виконання зобов’язання, яке може виникнути в майбутньому.

З урахуванням абзацу першого частини другої статті 207, частини першої статті 547 та статті 553 ЦК України договір поруки є чинним за умови його укладення у письмовій формі та підписання кредитором і поручителем.

За загальним правилом, волевиявлення боржника щодо укладення договору поруки не є обов’язковим, а відтак у силу статей 203, 215, 553 ЦК України відсутність згоди боржника не є підставою для визнання недійсним договору поруки, укладеного поручителем та кредитором боржника.

Share