Categories
клімат

ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЯК ДЖЕРЕЛО АДАПТАЦІЇ КЛІМАТИЧНОГОЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

<strong>Мачуський В.В.</strong>
Мачуський В.В.

старший викладач кафедри іноземних мов, Юридичний інститут, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стаття в PDF

Анотація

У статті досліджується законодавство Європейського Союзу у сфері зміни клімату у контексті адаптації кліматичного законодавства України до законодавства ЄС. Акцентується увага на тому, що Європейське законодавство про клімат, як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, закріплює зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

Share