Categories
корпоративні правовідносини

ОГЛЯД ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВЕРХОВНИМ СУДОМ (PDF)

ОГЛЯД ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВЕРХОВНИМ СУДОМ (PDF)

Share
Categories
корпоративні правовідносини

Актуальні питання юрисдикційності корпоративних спорів (PDF)

Ігор Ткач
суддя Великої Палати Верховного Суду

Юрисдикція господарських судів у корпоративних спорах
✓ справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК України
✓ справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах; справи у спорах щодо цінних паперів; п.п. 4, 5 ч.1 ст. 20 ГПК України
✓ справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом
власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах п. 12 ч. 1 ст. 20 ГПК України.

Актуальні питання юрисдикційності корпоративних спорів (PDF)

Share
Categories
корпоративні правовідносини

ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇВ КОРПОРАТИВНОГО СПОРУ (PDF)

Oлександра Кологойда
Доктор юридичних наук,
професор кафедри господарського права та
господарського процесу
Інституту права
Київського національного університет у
імені Тараса Шевченка

Спір, предметом якого є вимоги учасників корпоративних
відносин, тобто відносин, пов’язаних із здійсненням управління
корпоративним утворенням або веденням його справ, про захист їх корпоративних прав способами, передбаченими законом (Кузнєцова Н.С.)

ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇВ КОРПОРАТИВНОГО СПОРУ (PDF)

Share