Categories
віртуальні активи криптовалюта

Закон “Про віртуальні активи” (текст)

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про віртуальні активи

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав;

Share
Categories
віртуальні активи криптовалюта

Закон “Про віртуальні активи”

Законом передбачено комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначено права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Законом визначено поняття «віртуальний актив», згідно з яким, «віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав».

Share
Categories
криптовалюта

Криптовалюта та законодавство в Україні

Анастасія Бурда, УМ-202, КНЕУ

Закон “Про віртуальні активи” (текст)

Вступ

Сьогодні фінансові системи різних країн, як й інші галузі економіки, удосконалюються і прогресують у контексті розвитку глобалізації, поширення IT-технологій та загальної комп’ютеризації. Так, з’явилася подібна традиційним валютам – криптовалюта та її найпоширеніша грошова одиниця bitcoin.

Спочатку криптовалюту використовувало лише обмежене коло людей, так як не всі могли опанувати базу даних. Але потім за кілька років, валюта перетворилась на масштабну систему, що охопила весь світ. У деяких країнах bitcoin використовується досить активно, а в деяких він забороняється.

Share