Categories
лізинг

Прийнято Закон “Про фінансовий лізинг”

Закон визначає загальні правові та організаційні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Закон є новою редакцією Закону України “Про фінансових лізинг”

Законом дано визначення «фінансовий лізинг», згідно з яким «фінансовий лізинг – вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, і передбачає наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановленого цим Законом».

Share
Categories
business law лізинг

Фінансовий лізинг: порівняльно-правовий аспект

Олександр Дудка, Костюченко Ірина, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Фінансовий лізинг – господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу

Визначення фінансового лізингу міститься у ст. 292 ГК, ст. 806 ЦК та ст. 1 Закону № 723. Для наочності суть цього поняття пояснимо на прикладі. Припустимо, ви хочете придбати обладнання для виробництва продукції, але у вас зараз немає грошей. Ви домовляєтеся з контрагентом, що він купить це обладнання (тієї марки, яка вам потрібна) і здасть його вам в оренду (лізинг), як правило, з подальшим викупом. За свою послугу він отримає прибуток (лізинговий платіж). Таким чином, за договором фінансового лізингу одна сторона (лізингодавець) зобов’язується придбати у продавця певну річ і передати цю річ у користування лізингоотримувачу на певний строк (не менше року) за встановлену плату (лізингові платежі).

Share
Categories
business law лізинг презентації

Фінансовий лізинг: порівняльно-правовий аспект

Share