Categories
Марченко В.Б.

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ПЛАНУ BEPS

Марченко Віктор Борисович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Починаючи з 2016р. в Україні на рівні держави відбуваються інтенсивні процеси у напрямі приєднання до плану, відомого під абревіатурою BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). План розроблений під егідою G20 та міжнародної організації ОЕСР і спрямований проти розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування.

Одним із перших офіційних документів у даному напрямі був Указ Президента України №180 від 28 квітня 2016р. «Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон» [1]. Указом була утворена відповідна робоча група, завданням якої ставилося підготувати до 10 червня 2016 року законопроекти щодо удосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням та виведенням доходів за кордон, запровадження правил стосовно контрольованих іноземних компаній, протидії агресивному податковому плануванню, а також з питань лібералізації валютного законодавства України. КМУ доручалось невідкладно організувати роботу стосовно долучення України до міжнародних ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема щодо автоматичного обміну податковою інформацією.

Share