Матеріали до лекції “Основи міжнародного права”.

1. Ґенеза міжнародного права.
2. Поняття та сутність міжнародного права.
3. Система міжнародного права.
4. Джерела міжнародного права.

Література:

Міжнародне публічне права (підручник pdf)

 

1. ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

Ґенеза означає походження. Коли було винайдено цей інститут. Якщо ми знатимемо як, що і коли виникло, ми наблизимося до розуміння міжнародного права, зрозуміємо навіщо воно існує. Питання генезису складне і різні вчені мають різні підходи до визначення генезису міжнародного права. Continue reading Матеріали до лекції “Основи міжнародного права”.

Share

Матеріали до лекції: “Основи кримінального права України”.

 1. Поняття та система кримінального права.
 2. Поняття та види злочинів.
 3. Поняття та види покарань.

Кримінальний кодекс України

Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій / А. А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. – 236 с.

Кримінальна відповідальність службових осіб підприємства.

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Штучний інтелект та кримінальна відповідальність.

Continue reading Матеріали до лекції: “Основи кримінального права України”.
Share

Матеріали до лекції “Основи адміністративного права України”

 1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
 2. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
 3. Загальні засади державної служби. 
 4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

Нормативні акти

Література


Share

Матеріали до лекції: “Правові засади оподаткування бізнесу”

 

Податкове законодавство України (ст. 3 ПКУ) складається з Конституції України; Податкового Кодексу України; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі – законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом. Continue reading Матеріали до лекції: “Правові засади оподаткування бізнесу”

Share

Матеріали до лекції “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу”

Правове регулювання господарської діяльності (навчальний посібник PDF)

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Зовнішньоекономічний контракт

ІНКОТЕРМС (шпаргалка)

Practical guide to doing business in Europe

 
Continue reading Матеріали до лекції “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу”
Share

Матеріали до лекції “Суб’єкти господарювання”

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України.

4. Фізична особа як суб'єкт господарювання.

Нормативні акти

Література

Презентації

Share

Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Презентація

Конкурентноспроможність підприємств малого та середнього бізнесу – програма ЄС COSME

Practical guide to doing business in Europe

1. Загальні засади захисту економічної конкуренції.

Правові  засади  підтримки  та  захисту економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  в  господарській діяльності, основи забезпечення   ефективного функціонування економіки України через  розвиток  конкурентних відносин, встановлює Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.

Економічна конкуренція    (конкуренція)    –   змагання   між
суб’єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним
досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами  господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість
вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що
суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській
діяльності.

Монополізація – досягнення    суб’єктом    господарювання
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання
або посилення цього становища. Continue reading Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Share

Матеріали до лекції “Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання”

 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
 2. Поняття та види господарських санкцій.
 3. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій.

 

Корисні посилання:

“Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”

Share

Матеріали до лекції “Господарські зобов’язання”

 1. Поняття та види господарських зобов’язань.
 2. Виконання господарських зобов’язань.
 3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
 4. Припинення господарських зобов’язань.

Нормативні акти

Література

Презентації

Share

Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

 1. Право власності – основне речове право у сфері господарювання.
 2. Підстави набуття і припинення права власності.
 3. Захист права власності.

Нормативні акти

Література

Презентації

Корисні посилання

 

Continue reading Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

Share