Матеріали до лекції “Основи адміністративного права України”

 1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
 2. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
 3. Загальні засади державної служби. 
 4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

Нормативні акти

Література


Share

Матеріали до лекції: “Правові засади оподаткування бізнесу”

 

Податкове законодавство України (ст. 3 ПКУ) складається з Конституції України; Податкового Кодексу України; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі – законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом. Continue reading Матеріали до лекції: “Правові засади оподаткування бізнесу”

Share

Матеріали до лекції “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу”

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Зовнішньоекономічний контракт

Practical guide to doing business in Europe

Continue reading Матеріали до лекції “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу”

Share

Матеріали до лекції “Суб’єкти господарювання”

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України.

4. Фізична особа як суб'єкт господарювання.

Нормативні акти

Література

Презентації

Share

Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Презентація

Конкурентноспроможність підприємств малого та середнього бізнесу – програма ЄС COSME

Practical guide to doing business in Europe

1. Загальні засади захисту економічної конкуренції.

Правові  засади  підтримки  та  захисту економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  в  господарській діяльності, основи забезпечення   ефективного функціонування економіки України через  розвиток  конкурентних відносин, встановлює Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.

Економічна конкуренція    (конкуренція)    –   змагання   між
суб’єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним
досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами  господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість
вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що
суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській
діяльності.

Монополізація – досягнення    суб’єктом    господарювання
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання
або посилення цього становища. Continue reading Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Share

Матеріали до лекції “Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання”

 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
 2. Поняття та види господарських санкцій.
 3. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій.

 

Корисні посилання:

“Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”

Share

Матеріали до лекції “Господарські зобов’язання”

 1. Поняття та види господарських зобов’язань.
 2. Виконання господарських зобов’язань.
 3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
 4. Припинення господарських зобов’язань.

Нормативні акти

Література

Презентації

Share

Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

 1. Право власності – основне речове право у сфері господарювання.
 2. Підстави набуття і припинення права власності.
 3. Захист права власності.

Нормативні акти

Література

Презентації

Корисні посилання

 

Continue reading Матеріали до лекції “Майнова основа господарювання”

Share

Матеріали до лекції “Загально-правові засади господарської діяльності”

 1. Поняття та види господарської діяльності.
 2. Поняття та види господарських відносин.
 3. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.

Нормативні акти

Література

Презентації

Корисні посилання

Continue reading Матеріали до лекції “Загально-правові засади господарської діяльності”

Share

Матеріали до лекції “Правове регулювання страхової діяльності”

 1. Поняття та види страхування.
 2. Договір страхування.
 3. Поняття перестрахування.

 

Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р.

Глава 67 “Страхування” Цивільного кодексу України

Ст. 352 – ст. 355 Господарського кодексу України

В. Мачуський “Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування”

В. Мачуський “Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти” 

Continue reading Матеріали до лекції “Правове регулювання страхової діяльності”

Share