Categories
Матеріали до лекцій

Матеріали до лекції “Основи міжнародного права”.

1. Ґенеза міжнародного права.
2. Поняття та сутність міжнародного права.
3. Система міжнародного права.
4. Джерела міжнародного права.

Література:

Міжнародне публічне права (підручник pdf)

 

1. ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

Ґенеза означає походження. Коли було винайдено цей інститут. Якщо ми знатимемо як, що і коли виникло, ми наблизимося до розуміння міжнародного права, зрозуміємо навіщо воно існує. Питання генезису складне і різні вчені мають різні підходи до визначення генезису міжнародного права.

Share
Categories
Матеріали до лекцій

Матеріали до лекції: “Основи кримінального права України”.

  1. Поняття та система кримінального права.
  2. Поняття та види злочинів.
  3. Поняття та види покарань.

Кримінальний кодекс України

Вознюк А.А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій / А. А. Вознюк; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. – 236 с.

Кримінальна відповідальність службових осіб підприємства.

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Штучний інтелект та кримінальна відповідальність.

Share
Categories
#IE Матеріали до лекцій матеріали до лекцій Право

Матеріали до лекції “Основи адміністративного права України”

  1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
  2. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
  3. Загальні засади державної служби. 
  4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

Нормативні акти

Література


Share