Categories
Мачуська І.Б.

Ірина Мачуська – сімейний адвокат

Share
Categories
self-archiving Мачуська І.Б.

Становлення інституту контрольно-наглядової діяльності у період перебування українських земель у складі Російської імперії

Мачуська І.Б., Мачуський В.В.

КНЕУ

УДК 342.9:35.072.2

СТАНОВЛЕННІЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF CONTROL-OBSERVATION ACTIVITIES IN THE PERIOD OF RESIDENCE OF THE UKRAINIAN LANDS WITHIN THE RUSSIAN EMPIRE

Мачуська І. Б.,

к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуський В.В., старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті досліджуються питання становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Російської імперії (початок ХVІІІ – початок ХХ ст.).

Наголошено, гірнича промисловість в Російської імперії була однією із складових економіки імперії. З приєднанням до території Російської імперії частини українських земель, імперія значно розширила видобуток корисних копалин.

Водночас, встановлено, на початку XVIII століття, контрольно-наглядова діяльність в сфері надрокористування на теренах Російської імперії, була малоефективною, що зменшувало ефективність гірничої галузі.

З метою дослідження інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування проаналізовані історичні періоди становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності.

Висловлено власне бачення щодо розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності і різні історичні періоди.

Встановлено, що під час правління Петра І інститут управління, контролю і нагляду у сфері надрокористування отримав значний розвиток.

Наголошено, що період із середини XVIII ст.- кінець XVIII ст. позначилась значними змінами у формуванні інституту контрольно-наглядової діяльності, у тому числі утворенні підрозділів спеціальної гірничої поліції та корпусу гірничих інженерів.

Share
Categories
Мачуська І.Б.

Звернення Мачуської І.Б. до студентcької академічної ради Юридичного інституту КНЕУ

Голові студентської академічної ради

Юридичного інституту

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуської Ірини Борисівни, к.ю.н.

доцента кафедри цивільного та трудового права,

засіб зв’язку: i.machuska@ukr.net

ЗВЕРЕНННЯ

14.04.2020 р. студентською академічною радою Юридичного інституту КНЕУ було проведено опитування серед студентів на тему «Дистанційне навчання в Юридичному інституті».

Результати опитування станом на 13:00 16.04.2020 р. були поширені в мережі інтернет у вигляді pdf файлу (файл у додатку).

Результати опитування (питання №16 стосовно викладачів з кафедри міжнародного та європейського права) містять недостовірну інформацію стосовно мене, яка має характер фактичного твердження, а саме: «Мачуська І.Б. Нереально зв’язатись з викладачем. Матеріал вона не пояснює. Модуль зробила на 6 хвилин ( загрузити завдання, видалити не свій варіант, виконати тести, перекинути старості) + 9 хвилин аби староста це все згрупувала і переслала. Інші викладачі робили модулі в Гугл формах, що для студентів було дуже зручно. Виконати модуль Мачуської за 6 хвилин через телефон було практично нереально. Не у всіх студентів є ноутбуки.».

Share