Categories
Мачуська І.Б.

Звернення Мачуської І.Б. до студенстької академічної ради Юридичного інституту КНЕУ

Голові студентської академічної ради

Юридичного інституту

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуської Ірини Борисівни, к.ю.н.

доцента кафедри цивільного та трудового права,

засіб зв’язку: i.machuska@ukr.net

ЗВЕРЕНННЯ

14.04.2020 р. студентською академічною радою Юридичного інституту КНЕУ було проведено опитування серед студентів на тему «Дистанційне навчання в Юридичному інституті».

Результати опитування станом на 13:00 16.04.2020 р. були поширені в мережі інтернет у вигляді pdf файлу (файл у додатку).

Результати опитування (питання №16 стосовно викладачів з кафедри міжнародного та європейського права) містять недостовірну інформацію стосовно мене, яка має характер фактичного твердження, а саме: «Мачуська І.Б. Нереально зв’язатись з викладачем. Матеріал вона не пояснює. Модуль зробила на 6 хвилин ( загрузити завдання, видалити не свій варіант, виконати тести, перекинути старості) + 9 хвилин аби староста це все згрупувала і переслала. Інші викладачі робили модулі в Гугл формах, що для студентів було дуже зручно. Виконати модуль Мачуської за 6 хвилин через телефон було практично нереально. Не у всіх студентів є ноутбуки.».

Share
Categories
Мачуська І.Б.

Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Австро-угорської імперії.

Мачуська Ірина Борисівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, «Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Австро-угорської імперії (PDF)

У статті досліджуються питання правового регулювання гірничих відносин, у тому числі управління та контролю за використанням та охороною надр у період перебування українських земель у складі Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (кінець ХVІІІ – початку ХХ ст.).

Ключові слова: надра, надрокористування, корисні копалини, гірничі відносини, охорона та використання надр, управління та контроль у сфері надрокористування.

The article deals with the issues of legal regulation of mining relations, as well as the management and control over the use and protection of the subsoil during the period of stay of Ukrainian lands in the Austrian (from 1867 – Austro-Hungarian Empire) (the end of the XVIII – early XX century).

Key words: mineral resources, subsoil use, minerals, mining relations, protection and use of mineral resources, management and control in the field of subsoil use.

Share