Categories
методичні рекомендації

НАЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, ПІДРУЧНИК, ПРАКТИКУМ

НАЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК І ПІДРУЧНИК

Навчальний посібник – навчальне видання, яке містить матеріали за всіма темами програми і офіційно затверджене як такий вид видання.

Підготовка навчального посібника передує підготовці підручника з відповідної науки (дисципліни).

Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване викладення науки (дисципліни), відповідає робочій навчальній програмі науки (дисципліни) та офіційно затверджене як такий вид видання.

Share
Categories
методичні рекомендації

ПЕРЕЛІК ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Share
Categories
методичні рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗРОБНИКИ:

Директор Центру менеджменту та моніторингу якості освіти,

заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, д.е.н., професор Фролова Т.О.

Share