Categories
міжнародне право

Міжнародне право (загальні засади)

subdl.cc

Міжнародне право (загальні засади)

Мілих Богдан, КНЕУ

1. Поняття, система та джерела міжнародного права.

2. Публічне та приватне міжнародне право. 

3. Співвідношення міжнародного та національного права. 

Поняття, система та джерела міжнародного права.

Державницька теорія виникнення міжнародного права пов’язує виникнення міжнародного права з виникненням держави. Це є логічним. Ми знаємо, що право не може існувати без держави на національному рівні. Право регулює державні відносини. Право визначає структуру держави. З іншої сторони держава, також, є основою права. Якщо хтось з суб’єктів порушує право, держава втручається і притягує відповідного суб’єкта до відповідальності.

Share