Categories
надзвичайний стан

ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану

Share
Categories
надзвичайний стан

Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану

Софія Олексюк, УМ-202, КНЕУ

Вступ

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Share
Categories
надзвичайний стан

Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану

Права громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану

Софія Абраменко, ЕО101з, КНЕУ

Вступ

Під час останніх подій, люди із різних професій, різних куточків України зіштовхуються з проблемами пандемії, яка має місце, вже без перебільшення, у кожному домі. Кожна родина за ці місяці з початку світової трагедії відчула наслідки поширення вірусу.

Багато людей вперше за своє життя чують такі терміни як надзвичайний стан та надзвичайна ситуація. Важливо розуміти різницю між цими поняттями та вміти розрізнити наслідки таких дій із боку держави.

Треба знати, коли може бути введено воєнний чи надзвичайний стан, які обмеження, а також обов’язки додаються у житті людей, насамперед, тому, що торкнутися це може всіх у випадку, якщо таке трапиться.

Share