Categories
переклад

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИДИ (PDF)

Любченко М. І.
Юридична термінологія: поняття, особливості, види:
монографія / М. І. Любченко. — Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО
ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. — 280 с.
ISBN 978-617-7266-19-7

Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці юридичної термінології.

Виявлено особливості підходів до розкриття ролі юридичної термінології у функціонуванні права.

Визначено поняття, основні риси і види юридичних термінів, виконувані ними функції.

Встановлено значення дефініцій у праві.

Проаналізовано роль законодавчих і наукових юридичних термінів, особливості їх формування й основні напрями взаємодії між собою.

Автором сформульовано вимоги, яким мають відповідати законодавчі терміни, й проаналізовано нормативно-правову базу України на відповідність ним.

Для фахівців із загальнотеоретичних і галузевих юридичних наук, аспірантів, студентів.

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ,
ВИДИ (PDF)

Share
Categories
переклад

НОВА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ АКТІВ ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Тарас Качка, начальник управління адаптації законодавства України до acquis communautaire Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України
Юлія Мовчан, начальник відділу перекладів актів acquis communautaire Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України

Право залежить від мови. Цю тезу важко відхилити, адже попри всі засади формування права, єдиним засобом його фіксації є мова.

Звідси й неабияка увага, що приділяється мові щоденної юридичної практики у будь-якій сфері. Коли ця практика стикається з правом іноземним, її мовне оформлення набирає більшої ваги.

У ситуації, коли питання розуміння іноземного права та його порівняння з національним є приватним інтересом певної особи, розв’язання усіх проблем, пов’язаних з цим, слід залишити на розсуд цієї особи.

Та якщо розуміння іноземного права може істотно вплинути на подальший розвиток національного права загалом, то процес, за допомогою якого відбувається таке розуміння, має бути чітким і якомога об’єктивнішим.

Share