Categories
Правове забезпечення бізнесу Світличний О.П.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

трансфер технології

Стаття присвячена дослідженню проблемним питання трансферу технології в умовах сьогодення.

Проаналізовано законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері трансферу технології.

Звертається увага на важливість наукових технологій та їх впровадження в діяльність промислових підприємств, що є незаперечним розвитком економічного зростання багатьох провідних економічно-розвинутих країн, а також визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту громадян.

Share
Categories
Правове забезпечення бізнесу

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні

Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 1071-IX від 04.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.39
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 2290-IX від 31.05.2022}

Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

Share