Categories
правопорушення Світличний О.П.

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Правопорушення

О. П. СВІТЛИЧНИЙ, А. І. КАДЕГРОБ

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МОНОГРАФІЯ

Київ-2022

УДК: 342.951:351.82

ББК

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокоримтування України (протокол № 2 від 28.09. 2022 року).

Share