Categories
публічне адміністрування Світличний О.П.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Публічне адміністрування. Відповідно до чинного законодавства України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, що передбачає окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону.

Share