Categories
публічні послуги

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ© ВАСЮК М.М. – аспірант кафедри цивільного та господарського права (Національний
університет біоресурсів і природокористування України)
© СВІТЛИЧНИЙ О.П. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного
та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України)УДК 338.46:61(1-4)-027.67
ВАСЮК М.М., СВІТЛИЧНИЙ О.П.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
EUROPEAN EXPERIENCE IN PROVIDING PUBLIC SERVICESIN THE MEDICAL FIELD


У статті проаналізовано досвід європейських країн з питань надання публічних послуг у медичній галузі. З’ясовано, що якість надання медичної допомоги у зарубіжних країнах забезпечується ліцензуванням закладів охорони здоров’я; їхньою акредитацією і сертифікацією (існує як обов’язкова, так і на добровільній основі); стандартизацією (здебільшого у національних стандартах і клінічних протоколах передбачені дві категорії критеріїв – обов’язкові та бажані); контролем якості, що враховує внутрішній і зовнішній аудит.

Share