Categories
Світличний О.П. спрощене позовне провадження

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ (PDF)

О.П. СВІТЛИЧНИЙ, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного та господарського права,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
E-mail: a.svetlichnyj@svitlychnyi
В.В. СУЛІМ, кандидат юридичних наук,
суддя Північного апеляційного господарського суду
E-mail: sylim@anec.court.gov.ua

Анотація. В процесі розбудови правової держави, одним з її найбільш важливих критеріїв є створення чесної, прозорої та ефективної судової влади. Суттєва необхідність докорінних змін судової системи та реформування окремих її інститутів є вимогою часу.

Головною метою проведення судово-правової реформи в Україні має стати створення законодавчих та організаційних умов для утвердження в Україні незалежної, ефективної та відповідальної судової влади, якій довірятиме суспільство.

Судово-правова реформа в Україні носить комплексний характер і передбачає внесення змін до Конституції України, законодавства з питань судоустрою та статусу суддів, реформування суміжних інститутів (прокуратури, адвокатури, правоохоронних органів), а також вдосконалення процесуального законодавства та законодавства, що регулює порядок виконання судових рішень.

Зокрема, у статті наголошено, що законодавчі зміни внесені до Господарського процесуального кодексу України, започаткували нові форми господарського судочинства, однією із форм господарського судочинства є спрощене позовне провадження, яке призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Поряд із спрощеним порядком та процедурою розгляду господарської справи, запровадження такої форми розгляду судового спору виявило і певні недоліки в її регламентації.

Ключові слова: господарське судочинство, малозначні справи, законодавство, недоліки, процедура

СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГПК УКРАЇНИ (PDF)

Share