Categories
Articles Мачуський В.В. страхове право

ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Володимир Мачуський

У сучасному світі взаємне страхування як альтернатива комерційному страхуванню набуло статусу міжнародного явища. За оцінками фахівців, товариства взаємного страхування посідають важливе місце на страхових ринках більшості розвинутих країн [1, 25]. Шість із десяти найбільших страхових компаній у світі є товариствами взаємного страхування [2, 150].

Водночас, в Україні станом на 01.09.2007 р. не зареєстровано жодного товариства взаємного страхування, що здійснюють страхування на безприбутковій основі. Діючі страхові компанії зареєстровані у формі підприємницьких товариств і мають на меті одержання прибутку.

Share
Categories
Articles історія Мачуський В.В. страхове право

Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum

В.В. Мачуський, ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права, Київський національний економісний університет імені Вадима Гетьмана

Мачуський В.В. Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum (PDF)

Досліджуються історико-правові аспекти виникнення страхування. Аналізується законодавство вавилонського царя Хаммурапі і діяльність колегій у Стародавньому Римі.

Ключові слова: страхування; історія страхування; виникнення страхування; законодавство Хаммурапі;  сollegia publicanorum.

У сучасному суспільстві страхування є організаційно-правовою формою захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Водночас через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, формуються інвестиційні ресурси.

Share
Categories
Матеріали до лекцій страхове право

Матеріали до лекції “Правове регулювання страхової діяльності”

  1. Поняття та види страхування.
  2. Договір страхування.
  3. Поняття перестрахування.

 

Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р.

Глава 67 “Страхування” Цивільного кодексу України

Ст. 352 – ст. 355 Господарського кодексу України

В. Мачуський “Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування”

В. Мачуський “Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти” 

Share