Categories
судова інформаційно-телекомунікаційна система

Обов’язок суду перевіряти електронну пошту та реєструвати надіслані на неї документи, підписані ЕЦП

Працівники апарату суду зобов’язані перевіряти електронну пошту на наявність повідомлень та передавати їх для реєстрації.

Апеляційний суд залишив без руху апеляційну скаргу, оскільки вона подана поза межами строку на апеляційне оскарження без клопотання про його поновлення, і надав десятиденний строк на усунення недоліків.

Share
Categories
судова інформаційно-телекомунікаційна система

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
Закон України № 1416-IX.

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у статті 6:
у частині п’ятій слова «та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему» замінити словами «Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
у частині восьмій:
в абзаці другому слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
абзац третій доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
частини дев’яту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи у паперовій або електронній формі в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
«13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), розробляються Державною судовою адміністрацією України та затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України»;
2) частину третю статті 9 та частину дев’ятнадцяту статті 32 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

Share