Categories
сімейне право

Поняття та правова природа шлюбного договору

Муренко Вікторія, МЕ-102, КНЕУ

Частиною другою статті 7 СК України визначено, що сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю  між їх учасниками.

У сучасних ринкових умовах і на шляху України до європейської інтеграції шлюбний договір – надзвичайно важливий правовий інститут, що розширює диспозитивні можливості суб’єктів сімейно-правових відносин, надаючи їм можливість відійти від законом встановленого режиму майна подружжя та регулювати свої майнові відносини відповідно до своїх індивідуальних потреб.

Оскільки до регулювання сімейних відносин застосовуються положення ЦК, це дає можливість для широкого використання конструкції цивільного договору у сімейному праві, розширення меж вільного вибору та визначення учасників відносин.

Необхідність існування інституту шлюбного договору в українському суспільстві зумовлена сучасним станом соціально-економічного розвитку, триваючою еволюцією сімейних відносин та позитивним ставленням населення до договірного регулювання сімейних майнових правовідносин.

Метою існування шлюбного договору можна вважати потребу належного врегулювання майнових прав та інтересів громадян України з різним майновим статусом в умовах сучасного становлення в державі ринкових відносин, а також сприяння більш вільному розпорядженню подружнім майном, надання подружжю доволі широкого кола можливостей для визначення своїх майнових відносин для того, аби воно мало змогу відступити від правового режиму майна, який встановлено законом.

Share