Categories
конференція тези

#КНЕУ #ТЕЗИ «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ»

КНЕУ, 87-а наукова студентська конференція «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ» (4-13 травня 2020 р.)
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА Платформа 2. Секція 3. Секція права (для економічних спеціальностей).

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Share
Categories
conference abstracts конференція тези

ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Теуту К. І. «Міжнародна Економіка», 1 курс, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.ю.н. Солопенко В. В.

В кінці 2019 року Верховною Радою України ухвалено важливий нормативно-правовий акт – Виборчий кодекс України. До його прийняття діяло ряд законодавчих актів, які врегульовували питання, які пов’язані з виборчим процесом, зокрема Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців». Перші три Закони втратили свою чинність із прийняттям Виборчого кодексу України, проте, два останні залишаються чинними. Оскільки Виборчий кодекс України є новоприйнятим законодавчим актом, потрібно дослідити його переваги та недоліки, порівняно з попереднім виборчим законодавством. Актуальність дослідження є безумовною, оскільки на практиці положення Виборчого кодексу України ще не реалізовувалися.

Share
Categories
тези

ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ У США. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВА «ТИХОЇ ГАВАНІ» В УКРАЇНІ.

Байбуза М.О. «Маркетинг», 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії права Шаркова І.М.

Вступ:

Чи є питання правового захисту авторських та суміжних прав актуальним? Звичайно, так. Проте на питання чи є воно новим, моя відповідь авжеж буде негативною. Перш за все, про це свідчить дата першої конференції з раніше небаченими міжнародними домовленостями у цій сфері- аж у 1896 році відбулася Бернська конвенція щодо охорони літературних та художніх творів.

З того часу світ неймовірно змінився. А як відомо, новий час – нові потреби, які вимагають інноваційних рішень. І хоча Україна дійсно здійснила покращення своєї правової бази в області захисту прав в Інтернеті, які я висвітлю згодом, проте я вважаю ці дії недопрацьованими та втіленими у життя без належного процесуального підґрунтя. Саме тому тема моєї роботи потребує уваги, а питання захисту авторських і суміжних прав в інтернеті- інноваційних рішень.

Share