#КНЕУ #ТЕЗИ «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ»

КНЕУ, 87-а наукова студентська конференція «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ» (4-13 травня 2020 р.)
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА Платформа 2. Секція 3. Секція права (для економічних спеціальностей).

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Share

ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Теуту К. І. «Міжнародна Економіка», 1 курс, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.ю.н. Солопенко В. В.

В кінці 2019 року Верховною Радою України ухвалено важливий нормативно-правовий акт – Виборчий кодекс України. До його прийняття діяло ряд законодавчих актів, які врегульовували питання, які пов’язані з виборчим процесом, зокрема Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців». Перші три Закони втратили свою чинність із прийняттям Виборчого кодексу України, проте, два останні залишаються чинними. Оскільки Виборчий кодекс України є новоприйнятим законодавчим актом, потрібно дослідити його переваги та недоліки, порівняно з попереднім виборчим законодавством. Актуальність дослідження є безумовною, оскільки на практиці положення Виборчого кодексу України ще не реалізовувалися.

Continue reading ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Share

ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ У США. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВА «ТИХОЇ ГАВАНІ» В УКРАЇНІ.

Байбуза М.О. «Маркетинг», 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії права Шаркова І.М.

Вступ:

Чи є питання правового захисту авторських та суміжних прав актуальним? Звичайно, так. Проте на питання чи є воно новим, моя відповідь авжеж буде негативною. Перш за все, про це свідчить дата першої конференції з раніше небаченими міжнародними домовленостями у цій сфері- аж у 1896 році відбулася Бернська конвенція щодо охорони літературних та художніх творів.

З того часу світ неймовірно змінився. А як відомо, новий час – нові потреби, які вимагають інноваційних рішень. І хоча Україна дійсно здійснила покращення своєї правової бази в області захисту прав в Інтернеті, які я висвітлю згодом, проте я вважаю ці дії недопрацьованими та втіленими у життя без належного процесуального підґрунтя. Саме тому тема моєї роботи потребує уваги, а питання захисту авторських і суміжних прав в інтернеті- інноваційних рішень.

Continue reading ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ У США. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВА «ТИХОЇ ГАВАНІ» В УКРАЇНІ.
Share

Кредитні спілки: проблема(особливості) правового регулювання

Грушковська А.В 
«Облік та податковий менеджмент», 1 курс, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник - к.ю.н.,доцент кафедри теорії та історії права Шаркова І.М.

Вступ:

Проблематика.

За останнє десятиріччя функціонування кредитних спілок України відбувалося під впливом негативних явищ і процесів, які характерні для кризових та посткризових фаз соціально-економічного розвитку. Вилучення коштів із установ фінансово-кризової системи, масштабність закриття депозитних рахунків є типовими для таких фаз. Саме тут найбільш вразливими є кредитні спілки. Якщо аналізувати динаміку кількості кредитних спілок в Україні, чисельність їх членів, сумарних обсягів капіталу, виданих кредитів, обсягів активів, можна бачити, що найінтенсивніший розвиток та зростання кредитної кооперації спостерігалася приблизно до 2008 року, а з 2009 року почався різкий спад. [6, с. 15]

Мета роботи.

Метою роботи є обгрунтування методичних та теоретичних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення і контролю діяльності кредитних спілок. Тобто об`єктом дослідження роботи є методика обліку і контролю у кредитних спілках та їх організація.[6, с. 17]

Continue reading Кредитні спілки: проблема(особливості) правового регулювання
Share

Захист авторських прав в мережі інтернет

Юзькова Я.О, Міжнародна економіка і менеджмент», 1 курс ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науковий керівник – к.ю.н, професор кафедри теорії та історії права Мачуський В.В.

Вступ:

Авторське право захищає все те, що було створене творчою працею людини: твори в галузі науки, літератури та мистецтва, виступи, лекції, промови, проповіді, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, фотографічні твори (в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії), ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності, похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів тощо.

Continue reading Захист авторських прав в мережі інтернет
Share

Cybercrime of the future today: Ransomware Attacks

Марія Мазоха, 
«Міжнародна економіка та менеджмент», 1 курс
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.ю.н., професор кафедри теорії та історії права Мачуський В.В.

CYBERCRIME OF THE FUTURE TODAY: RANSOMWARE ATTACKS (PDF)

It is an undeniable fact that cybercrime and, in particular, ransomware attacks are a real threat to network users, what confirms the relevance of this issue. At the same time, the main threat is that not only regular users of the network are harmed, but also large companies whose activities are impossible without modern technology, computers and data storage on the Internet.

This has interested us as researchers, so in the process of writing, based on the analysis of available materials, we identified the main types of virus and investigated the measures that should be taken in case you are the victim of an attack, as well as the measures taken by the government to protect citizens from cyber-fraud.

Continue reading Cybercrime of the future today: Ransomware Attacks
Share

Смарт контракти як інноваційний правовий інструмент

                        Іван Корж, ЕМБ-502, КНЕУ

    Вступ

Динаміка зав’язків України з ЄС зростає, що у свою чергу викликає необхідність оптимізації регулювання діяльності бізнес суб’єктів. Розвиток технологій при сумісності з сучасним правом підвищать якість контролю над діяльністю бізнесу. Одним із напрямків такої оптимізації є розвиток та закріплення у законодавстві смарт-контрактів, оскільки дані контракти являють собою опосередкований інструмент, котрий не можливо підробити і котрий є однаково та одночасно доступний всім учасникам блокчейну.

Актуальність розвитку блокчейн технологій підтверджують статистичні дані, в продовж року, за інформацією представленою на  http://great-world.ru/istoriya-bitkoina-grafik-kursa/ курс цін на біткоин виріс майже у 20 разів ,та на сьогоднішній день він складає приблизно 8800 доларів за 1 BTC.

                                Історія розвитку смарт-контрактів

На початку свого розвитку інтернет являв собою досить нудне видовище – на весь світ було не більше пари сотень гідних уваги сайтів з цікавим контентом. Технологія Blockchain, яку часто називають новим інтернетом, повертає нас у той самий час: на всю мережу існує всього кілька повноцінних програмних рішень, які все ще дуже далекі від досконалості. Continue reading Смарт контракти як інноваційний правовий інструмент

Share

«ЮРИДИЧНА НАУКА І ПРАКТИКА: ПОШУК ПРАВОВОЇ ГАРМОНІЇ»

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції / Тези наукових доповідей (5 жовтня 2017 року) (PDF)


ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ / ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ (5 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ) (PDF)

 

Share

Як писати тези на коференцію

by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)

Як писати тези?

Попередження: тези на конференціях – це не план курсової  роботи і не список основних положень. Тези – це  маленька, але  амбітна і самодостатня стаття!

  1. Тема

Із чого починається робота над тезами та доповіддю? З вибору теми, зрозуміло. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень. Continue reading Як писати тези на коференцію

Share

Правовий статус Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності

Скрипченко К.Г., фінансово-економічний ф-т , III курс, КНЕУ

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспоможних товарів і послуг [1]. Значення інновацій у сучасні економіці надзвичайно швидко зростає. І якщо ще донедавна впровадження інновацій було крайнім заходом у жорстокій конкуренції на ринку, то тепер вони стали необхідністю функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах. Необхідність управління інноваційною діяльністю, з одного боку, пов’язана із зростаючим значенням інновацій для стабілізації соціально-економічного розвитку суспільства та зміцнення національної безпеки, з іншого, обумовлена обмеженістю ринкових механізмів в галузі отримання та впровадження науково-технічних результатів. Тому тема правового статусу Кабінету Міністрів України як основного виконавчого органу у цій сфері є як ніколи актуальною. Continue reading Правовий статус Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності

Share