Categories
права людини теорія права

Права людини та верховенство права

Ільчук Вікторія, Чепурна Вікторія, УМ-201, КНЕУ

ВСТУП

Визначення принципу верховенства права (the rule of law) було вперше запропоновано англійським ученим і політичним діячем Д. Гаррінгтоном у 1656 р. як правління законів, а не людей, що являє собою інтерпретацію відомої думки Арістотеля про те, що держава, яка керується законами, є вищою за державу, яка керується людьми.

Історичні витоки цього принципу можна відшукати також у природному праві та християнській доктрині. Пізніше під верховенством права стали розумітися не тільки правові обмеження влади монарха, а й свобода індивідів від державного втручання в їх приватні справи.

Share
Categories
Оголошення теорія права

ЩОРІЧНА 87 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ!

Щорічна 87 студентська наукова конференція“Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти”в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(з 4 по 13 травня 2020 року) НАЗВА ПЛАТФОРМИ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: засідання (онлайн засідання). Студенти, які братимуть участь мають обов’язково зареєструватися в Google-формі  за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKZ6YwB_yK6pLlKc1Y5SSm7-z-xZ9xyj-9N6MgWPD33Jpzg/viewform?vc=0&c=0&w=1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ДРУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ Один науковий керівник може керувати не більше 5 роботами студентів. Під час проведення конференції студенти денної форми навчання, які приймають участь у її засіданнях, звільняються від занять. Тези 5 кращих робіт студентів від кожної кафедри
Categories
теорія права

Concepts and types of offenses

Yana Yuuzkova Concepts and types of offenses from Kyiv National Economic University