Categories
права людини теорія права

Права людини та верховенство права

Ільчук Вікторія, Чепурна Вікторія, УМ-201, КНЕУ

ВСТУП

Визначення принципу верховенства права (the rule of law) було вперше запропоновано англійським ученим і політичним діячем Д. Гаррінгтоном у 1656 р. як правління законів, а не людей, що являє собою інтерпретацію відомої думки Арістотеля про те, що держава, яка керується законами, є вищою за державу, яка керується людьми.

Історичні витоки цього принципу можна відшукати також у природному праві та християнській доктрині. Пізніше під верховенством права стали розумітися не тільки правові обмеження влади монарха, а й свобода індивідів від державного втручання в їх приватні справи.

Share
Categories
Оголошення теорія права

ЩОРІЧНА 87 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ!

Щорічна 87 студентська наукова конференція“Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти”в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(з 4 по 13 травня 2020 року)

НАЗВА ПЛАТФОРМИ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: засідання (онлайн засідання).

Студенти, які братимуть участь мають обов’язково зареєструватися в Google-формі  за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKZ6YwB_yK6pLlKc1Y5SSm7-z-xZ9xyj-9N6MgWPD33Jpzg/viewform?vc=0&c=0&w=1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ДРУКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ

Один науковий керівник може керувати не більше 5 роботами студентів.
Під час проведення конференції студенти денної форми навчання, які приймають участь у її засіданнях, звільняються від занять.
Тези 5 кращих робіт студентів від кожної кафедри можуть бути опубліковані в електронному збірнику наукових праць.

НАЗВА СЕКЦІЇМОДЕРАТОРИПримітка
СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ПРАВАПроф. Риндюк В. І.Відповідальна
Проф. Гришко О. М.
СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ПРАВАДоц. Шаркова І. М.Відповідальна
Проф. Кожура Л. О.
Ст. викл. Маркарян М. В.
СЕКЦІЯ ПРАВА (для економічних спеціальностей)Проф. Мачуський В. В.Відповідальний
Доц. Макаренко А. В.
Доц. Солопенко В. В.
Share
Categories
теорія права

Concepts and types of offenses

Yana Yuuzkova

Share