Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Share

#ТЫЖЮРИСТ: Налоги vs. Зарплаты в конвертах

Share

Правове регулювання трудових відносин в сфері підприємництва

Share

Правове регулювання трудових відносин в сфері підприємництва

 

Ганцева О.О., КНЕУ,

ЕСМ-503зм

Вступ

Соціально-трудові відносини у сфері підприємництва (СТВ) – це відносини між роботодавцями та найманими працівниками, які здійснюються ними безпосередньо або за участі держави. Найбільш важливими сторонами СТВ є порядок працевлаштування, оплата праці, режим та умови праці, охорона праці, гарантії збереження робочого місця, участь працівника в прийнятті рішень, дієвість функціонування колективно-договірних механізмів, рівень поваги до людської честі та гідності працівника з боку керівництва тощо. СТВ є важливою складовою системи суспільних відносин. Якість СТВ в значній мірі впливає на самопочуття громадян та загальну атмосферу в суспільстві. У деяких випадках трудові конфлікти здатні суттєво дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні. Continue reading Правове регулювання трудових відносин в сфері підприємництва

Share

Трудові спори (кейс)

 

розглянувши в судовому засіданні заяву Кіровоградського міського голови  ОСОБА_1 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 19 червня 2012 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Кіровоградського міського голови ОСОБА_1, комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства № 3, Кіровоградської міської ради, третя особа – Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, про поновлення на роботі, виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, Continue reading Трудові спори (кейс)

Share

Загально-правові засди трудової дисципліни

Муха Г.В, 6504, ЕЕП — 401з, КНЕУ

  1. Термінологічне поняття “дисципліна “ означає виховання, розпорядок, що вказує на відповідну поведінку в колективі. Трудова ж дисципліна – це, по-перше, спеціальний напрям, складовий невід’ємний елемент особливої частини трудового права. По-друге, трудова дисципліна є необхідною умовою будь-якої колективної праці незалежно від її суспільної організації. Тому в широкому розумінні трудова дисципліна включає:

– виробничу дисципліну, тобто дотримання послідовності процесів виробництва (постачання сировини, дотримання умов праці тощо);

– технологічну дисципліну, тобто дотримання технології виготовлення товарів, продукції тощо;

– дисципліну робочого часу, тобто дотримання розпорядку дня, перерв у роботі, відпочинку тощо. Але, як правове явище, трудова дисципліна характеризується тим, що вона є елементом трудових правовідносин, тобто обов’язком працівника; обов’язковим підпорядкуванням усіх учасників колективної праці встановленому порядку; самостійним інститутом трудового права як сукупності правових норм. Continue reading Загально-правові засди трудової дисципліни

Share

Commission continues work on fair and predictable employment contracts – Questions and Answers

European Commission – Fact Sheet

The European Commission has entered into further discussions with trade unions and employers’ organisations at EU level on how to modernise the rules on employment contracts, in order to make these contracts fairer and more predictable for all types of workers.

What is the Written Statement Directive and why does the Commission consider modernising the rules on labour contracts?

The Written Statement Directive exists since 1991 and gives employees starting a new job the right to be notified in writing of the essential aspects of their employment relationship. The aim of this Directive is to make sure workers are aware of their rights. Continue reading Commission continues work on fair and predictable employment contracts – Questions and Answers

Share

Пільги для працюючих жінок за законодавством України

Мельникова Полина, МЕВ-1, КНЕУ

Сьогодні в нашому суспільстві склався ідеальний образ жінки, згідно з яким вона має бути не тільки матір’ю та дружиною, а й досягти суттєвих успіхів у кар’єрі. Майже кожна жінка тепер може отримати гідну освіту, обрати роботуде можливо реалізувати свої здібності та отримувати гідну зарплатнюабо побудувати власний бізнес. При цьому, зовнішні обставини іноді заважають жінкам реалізувати себе в професійному плані, оскільки деякі роботодавці вважають, що жінка, у якої є діти, не зможе ефективно та якісно виконувати свої професійні обов’язки. Іноді трапляються навіть випадки, коли жінки відчувають на собі дискримінацію через свій  сімейний стан. 

Доволі часто роботодавці грубо і безцеремонно порушують права жінок, відмовляючи їм у заслуженому кар’єрному просуванні, позбавляючи законних гарантій і пільг.

Особливо часто з несправедливими протиправними діями стикаються вагітні жінки, а також багатодітні та одинокі матері. Їм, наприклад, часто пропонують зарплату, нижчу ніж на тій же самій позиції отримують чоловіки. Це призводить до того, що багатьом жінкам доводиться робити вибір між кар’єрою та сім’єю. Таким чином, питання реалізації прав працюючих жінок є надзвичайно актуальним в даний момент.

Мета цього есе полягає в тому, щоб проаналізувати чинне законодавство в аспекті пільг, які надаються працюючим жінкам в Україні. Крім того, такий детальний аналіз дозволить нам виявити найбільш проблемні питання в цій галузі. Continue reading Пільги для працюючих жінок за законодавством України

Share