Categories
трудові відносини

Штраф за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування – 65 тисяч гривень

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. 

Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання. У разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тис грн). 

Share
Categories
трудові відносини Трудові відносини в умовах воєнного часу

Трудовий договір в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин

Сфера застосування договірного режиму регулювання трудових відносин

Договірний режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають:

  • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;
  • між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад вісім розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених законом.
Share
Categories
трудові відносини Трудові відносини в умовах воєнного часу

Спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва

Проект

вноситься народними депутатами України

Г.М. Третьякова (посв. № 53)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо

спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375):

1) cтаттю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Особливості та порядок застосування договірного режиму регулювання трудових відносин визначаються Главою ІІІ-Б цього Кодексу.»;

2) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Недійсність умов трудових договорів, які погіршують становище працівників

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

Не вважається погіршенням становища працівників укладення трудових договорів з урахуванням особливостей, визначених Главою III-Б цього Кодексу.

Забороняється примушення працівника до укладення трудового договору, який містить умови, щодо яких між працівником та роботодавцем не досягнуто взаємної згоди.»;

3) статтю 21 доповнити новими частинами четвертою і п’ятою такого змісту:

«В умовах договірного режиму рег

Share