Categories
цифрова економіка

Закон “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати
гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг,
а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;

2) гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;

3) загальний дохід юридичної особи – сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу у вигляді роялті, якщо такі роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

4) заявник – юридична особа, яка звернулася до уповноваженого органу із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті;

Share
Categories
Digital цифрові права цифрова економіка

Цифрова економіка та цифрові права

Валерія Літвінова, УМ-202, КНЕУ

digital-economy

Думка про те, що ми живемо у світі, в якому економічні стосунки між людьми та державами тісно переплітаються та є взаємозалежними, не нова, скоріш за все це навіть у своєму роді аксіома. Економіка охоплює велику сферу життя людей та певною мірою контролює нас.

У загальному сенсі, економіка – це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме: виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг. Вона може бути ринковою, командно-адміністративною та змішаною. Проте нове сторіччя диктує нові правила. На ряду з цими видами у ваше життя тісно входить четвертий , а саме – цифрова економіка.

Share