Categories
цифрові права

Європейська декларація про Цифрові Права та Принципи Цифрового Десятиліття

Європейський Парламент, Рада та Комісія урочисто проголошують наступну спільну Декларацію про Цифрові права та Принципи Цифрового десятиліття

Преамбула

Оскільки:

Share
Categories
цифрові права

ЦИФРОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ

ЦИФРОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ

 <strong>Мачуський В.В. </strong>
Мачуський В.В.

к.ю.н., фахівець Центру академічної мобільності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Активне формування шостого технологічного укладу обумовлює прискорену цифрову трансформацією суспільних відносин. Цифрове суспільство та цифрові технології відкривають нові можливості для реалізації прав фізичних та юридичних осіб, шляхом виходу за межі фізичного спілкування, географічного розташування та соціального становища.

Оголошене в ЄС цифрове десятиліття [1] передбачає розбудову орієнтованого на людину цифрового суспільства для розширення можливостей громадян та бізнесу, подолання цифрового розриву та встановлення ефективних правил для захисту громадян від нових цифрових правопорушень.

Share
Categories
Digital цифрові права цифрова економіка

Цифрова економіка та цифрові права

Валерія Літвінова, УМ-202, КНЕУ

digital-economy

Думка про те, що ми живемо у світі, в якому економічні стосунки між людьми та державами тісно переплітаються та є взаємозалежними, не нова, скоріш за все це навіть у своєму роді аксіома. Економіка охоплює велику сферу життя людей та певною мірою контролює нас.

У загальному сенсі, економіка – це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме: виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг. Вона може бути ринковою, командно-адміністративною та змішаною. Проте нове сторіччя диктує нові правила. На ряду з цими видами у ваше життя тісно входить четвертий , а саме – цифрова економіка.

Share