Categories
Світличний О.П. юридична відповідальність

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Сучасний розвиток суспільних відносин в Україні неможливо уявити без правил дорожнього руху, регламентація якого регламентується нрмами різних галузей права.

Порушення правил дорожнього руху це основна причина аварійності. Одним з основних елементів правового механізму забезпечення правил дорожнього руху в Україні виступає інститут юридичної відповідальності. Здійснено фрагментарний аналіз наукових думок вчених-правознавців щодо визначення терміну «юридична відповідальність».

Share
Categories
презентації юридична відповідальність

Види юридичної відповідальності

Share