A European strategy for data (PDF)

Over the last few years, digital technologies have transformed the economy and society, affecting all sectors of activity and the daily lives of all Europeans. Data is at the centre of this transformation and more is to come. Data-driven innovation will bring enormous benefits for citizens, for example through improved personalised medicine, new mobility and through its contribution to the European Green Deal.

In a society where individuals will generate everincreasing amounts of data, the way in which the data are collected and used must place the interests of the individual first, in accordance with European values, fundamental rights and rules.

A EUROPEAN STRATEGY FOR DATA (PDF)

Share

Цифрові права українців або Декларація цифрових прав людини.

Єлизавета Гололобова, Анастасія Міна, ФМ-201, КНЕУ

Презентація 

Актуальність: На сьогоднішній день електронні інформаційні носії, а саме: Web-ресурси до яких вони надають доступ, відіграють важливу роль у нашому житті. Ні для кого не секрет, що сьогодення відцифровується, мало хто уявляє наше життя без гаджетів, а для деяких це навіть джерело прибутку. Виходячи з цього ми маємо світ, який переноситься з фізичного в цифровий, а так як ця галузь досить нова,постає проблема правового регулювання в найкоротших термінах. А саме порушення цифрових прав людини та способи їх захисту є актуальною темою Українців. Continue reading Цифрові права українців або Декларація цифрових прав людини.

Share

Digital Single Market

Anastasia Yurchuk, FM-201, KNEU

Presentation

Nowadays the Digital Single Market Strategy is successfully implemented in Europe.

The European Union is digitizing its economy, anticipating an increase in the global impact of the latest technologies and increasing profits from e-commerce, data sharing and services. The realities of the global world dictate precisely such conditions for the modernization of economies and the creation of clear rules for the new innovation era. Moreover, the time for their implementation is short. Continue reading Digital Single Market

Share

Єдиний Цифровий Ринок

Анастасія Юрчук, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Нині в Європі успішно реалізується стратегія Єдиного цифрового ринку – Digital Single Market Strategy.

Європейський союз у прямому сенсі оцифровує свою економіку, передбачаючи збільшення глобального впливу новітніх технологій та зростання прибутків від електронної комерції, обміну даних та послуг. Реалії глобального світу диктують саме такі умови модернізації економік та створення чітких правил нової інноваційної епохи. Continue reading Єдиний Цифровий Ринок

Share

LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Катерина Слепченко, ФББ-201, КНЕУ

Презентація

Зміст:

  1. Що таке Legal tech?
  2. Перспективи впровадження legal tech
  3. Перспективи Legal Tech в Україні
  4. Legal Tech в Україні: інновації у юриспруденції
  5. Legal Tech: коли боти замінять юристів?
  6. Міжнародні успіхи українських проектів
  7. Конференція юридичних інновацій Legal Tech Kyiv 2017

Що таке Legal tech? Continue reading LEGAL TECH В УКРАЇНІ

Share

The transition to leadership

The flawed theory is that A+ students become good leaders.

There’s no reason to think that this should be true.

Doing well on tests, paying attention to what’s being asked, being diligent in short-term error correction–these are three hallmarks of someone who is good at school.

None of these are important once you’re charged with charting a new path, with figuring out what to do next. In fact, they get in the way.

We invented the educational regime to produce compliant factory workers. But the most compliant aren’t always suited to be the bravest, the most empathic or the most intuitive.

Original

Share

Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.

Таїсія Пантюхіна, Наталія Криворот, ФМ-201, КНЕУ

Презентація

Сутність краудфандингу

Для запуску стартапу окрім гарної ідеї, перевіреної команди та партнерів потрібні гроші. На етапі пошуку джерел фінансування кожен підприємець використовує безліч способів, від вкладу особистих коштів до отримання кредиту. І якщо систему 3F  (friends, family, and fools – друзі, сім’я, дурники), яка полягає в пошуку капіталу серед оточення, використовують в класичних бізнес-проектах, запуск збору коштів на краудфандинговій платформі популярний лише у вузьких колах.

Краудфандинг – залучення коштів на реалізацію проекту від багатьох фізичних осіб. У перекладі з англійської (crowd – натовп, funding – фінансування) це поняття означає «народне фінансування». Проекти можуть мати соціальний, комерційний, політичний характер тощо. Суб’єктами краудфандингу є донори та реципієнти. Continue reading Краудфандинг: сутність, стан та особливості діяльності в Україні.

Share