Categories
Інтелектуальна власність авторські права захист авторських прав

Захист авторських прав у мережі інтернет

Захист авторських прав у мережі інтернет

Юлія Заданюк, ЕО-101з, КНЕУ

Вступ

Інтернет-технології дозволяють завантажувати, зберігати, поширювати різні види інформації, в тому числі об’єкти, які охороняються авторським правом. Проте така «свобода» може завдавати шкоди правам людини, що є неприпустимим. Саме тому важливо знати правила, які охороняють нас від протиправних посягань з боку інших осіб.

Оскільки проблема захисту авторських прав у мережі Інтернет є одним з найскладніших та водночас актуальних питань сьогодення, насамперед, дуже складно виявити правопорушника, а також притягнути його до відповідальності, довести факт порушення авторського права.

Share
Categories
Інтелектуальна власність торговельна марка

Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Дмитро Трегуб, ЮЛ-101, КНЕУ 

Вступ

В умовах сьогодення діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без використання торгови хмарок, які дають змогу відокремити продукцію одних суб’єктів господарювання від інших. Одним із головних складників нацiонального багатства України є iнтелектуальна власнiсть, яка сприяє розвитку економiки i науки. З підвищенням значущості інформації інтелектуальна власність стала стверджуватися як один із найважливіших інтелектуальних ресурсів господарської діяльності суспільства. Завдяки бурхливому розвитку наукової, технічної і художньої творчості, інтернаціоналізації господарських зв’язків інтелектуальна власність стала таким самим об’єктом прававласності, як і засоби виробництва.

Share
Categories
business law Інтелектуальна власність

COPYRIGHT ON THE INTERNET

Yana Yuuzkova, ME111i, KNEU

Content:

  1. Introduction
  2. Problems of protection of intellectual property in the World Wide Web
  3. Online offenses: A look at the problem of collecting evidence
  4. Copyright registration
  5. Conclusions

Introduction

It is a well-known fact that law always lags behind public relations. And that is understandable, since the law then begins to regulate the relationship when they need it. In other words, the rules of law governing certain social relations emerge much later than the relationship itself. In the case of public relations on the global computer network, the Internet is more than a statement, because, despite the fact that the Network emerged recently, it is now possible to say that it has changed the whole world: from the developed countries of Western Europe and Northern America to the backward countries of Asia and Africa.

Share