Categories
інформатизація

Закон “Про Національну програму інформатизації”

Цей Закон регулює правові відносини, що виникають під час формування та виконання Національної програми інформатизації.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Share