Categories
business law тези

КЛІМАТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Мачуський Володимир Володимирович, старший викладач кафедри іноземних мов юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейське законодавство про клімат, [1] як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, [2] закріплює зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. 

Відповідно до чинного законодавства держави-члени ЄС мають обов’язкові річні цілі викидів парникових газів на 2021-2030 роки для тих галузей економіки, які не виходять за рамки Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS). На ці сектори, включаючи транспорт, будівництво, сільське господарство, промисловість, що не підпадає під дію ЕТС, та відходи припадає майже 60% загальних внутрішніх викидів в ЄС.

Кліматичне законодавство ЄС передбачає також залучення політичних, економічних  та соціальних секторів суспільства для досягнення поставленої мети.

Share
Categories
Artificial Intelligence business law

Artificial intelligence and law

Vladyslav Shcherbatiuk, ME-110i, KNEU

From the pages of books of science fiction writers’, predictions of futurists and guesses of people, artificial intelligence confidently comes into our lives. And the closer the day, when AI will stand on one level of consciousness with people, the more today’s philosophers, lawyers and interested public enter discussions about possible future AI rights, of course the legal part of this question.

First of all, let’s define what is Artificial intelligence.

Share
Categories
business law

Працевлаштування молоді у сучасному суспільстві (організаційно-правові аспекти)

Діана Загребельна, Марія Гаптаренко, УС-201, КНЕУ

Вступ

Метою дослідження є з’ясування сучасного стану працевлаштування молоді в Україні й визначення можливих шляхів його удосконалення.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати сучасний стан ринку праці та реалізації норм права у сфері забезпечення права молоді на працю;

• визначити актуальні проблеми та перспективи удосконалення механізмів працевлаштування

Молодь України перебуває сьогодні в центрі усіх політичних, соціальних та економічних подій, які відбуваються в країні. Завдяки своєму високому творчому потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди впливають на всі суспільні відносини, від них залежить майбутнє держави та і всього світу в цілому. Кризові явища в країні в першу чергу впливають на стан молоді, яка є найбільш незахищеною соціальною групою.

Share