Categories
business law моніторинг законодавства

Закон про колекторські компанії

Сьогодні, 14 липня 2021 року, в Україні набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній. Закон № 1349-IX був прийнятий 19 березня 2021 року № 1349-IX.

Що нового:

  • НБУ затвердив порядок реєстрації колекторських компаній у спеціальному реєстрі;
  • затверджено вимоги до їх структури власності;
  • затверджено вимоги до ділової репутації;
  • затверджено вимоги до професійної придатності керівників;
  • затверджено вимоги до професійної придатності працівників.

Національний банк встановив вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості. Для цього затверджено відповідне Положення

Share
Categories
#businesslawinfo business law моніторинг законодавства

Бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро (в еквіваленті)

З 20 липня бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро (в еквіваленті) на день без наявності підстав та зобов’язань та без подання до банку підтвердних документів.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2021 року № 80 “Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”. Вони набувають чинності з 20 липня 2021 року.

Share
Categories
business law тези

КЛІМАТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Мачуський Володимир Володимирович, старший викладач кафедри іноземних мов юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейське законодавство про клімат, [1] як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, [2] закріплює зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. 

Відповідно до чинного законодавства держави-члени ЄС мають обов’язкові річні цілі викидів парникових газів на 2021-2030 роки для тих галузей економіки, які не виходять за рамки Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS). На ці сектори, включаючи транспорт, будівництво, сільське господарство, промисловість, що не підпадає під дію ЕТС, та відходи припадає майже 60% загальних внутрішніх викидів в ЄС.

Кліматичне законодавство ЄС передбачає також залучення політичних, економічних  та соціальних секторів суспільства для досягнення поставленої мети.

Share