Categories
conference abstracts

Artificial intelligence in the Digital Society: Legal and Socio-Economic Aspects 

The key intention of ADLSA is to provide opportunity for the global participants to share their ideas and experience in person with their peers expected to join from different parts on the world.

Share
Categories
conference abstracts

List of International Conference on English Literature and Linguistics, Psychology, Teaching, Education and E-Learning (USA)

  1. International Conference on English Literature and Linguistics (ICELL)
    Seattle, United States Of America
    Conference Id: ACA703311
    Conference Start Date : 2022-10-13
    Deadline For Submission / Apply: 2022-10-01.

2. 1277th International Conference on Language, Literature and Culture (ICLLC)
New York, United States Of America
Conference Id: ACA914639
Conference Start Date : 2022-10-16
Deadline For Submission / Apply:2022-09-30

Share
Categories
conference abstracts конференція тези

ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Теуту К. І. «Міжнародна Економіка», 1 курс, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник – к.ю.н. Солопенко В. В.

В кінці 2019 року Верховною Радою України ухвалено важливий нормативно-правовий акт – Виборчий кодекс України. До його прийняття діяло ряд законодавчих актів, які врегульовували питання, які пов’язані з виборчим процесом, зокрема Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців». Перші три Закони втратили свою чинність із прийняттям Виборчого кодексу України, проте, два останні залишаються чинними. Оскільки Виборчий кодекс України є новоприйнятим законодавчим актом, потрібно дослідити його переваги та недоліки, порівняно з попереднім виборчим законодавством. Актуальність дослідження є безумовною, оскільки на практиці положення Виборчого кодексу України ще не реалізовувалися.

Share