Права та обов’язки студентів КНЕУ (Кодекс честі, Статут, ЗУ “Про вищу освіту”)

Анастасія Ульянкіна, МЕ-103, КНЕУ

Ми дуже рідко звертаємо увагу на наші права та обов’язки як студентів вищого навчального закладу, хоча це являється великою помилкою. Нам слід це знати і тому пост присвячений даному питанню. Відкривши сайт КНЕУ, можемо знайти статут Alma Mater і кодекс честі студента університету. Також, маємо змогу дізнатися більше про права і обов’язки із закону України «Про освіту», а саме 3 розділ, стаття 51 та стаття 52. Зміст цих документів поданий нижче.

Кодекс честі студента Університету

Преамбула

Визнаючи честь та гідність як найважливіші загальнолюдські цінності;

Прагнучи сприяти формуванню студентів Університету як особистостей та активних членів суспільства;

Підтверджуючи ідею самовдосконалення та утвердження індивіда.

Продовжуючи багаторічні традиції та звичаї Alma Mater та прагнучи до зміцнення партнерських зв’язків між студентами та викладачами;

Ми, студенти Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, приймаємо цей Кодекс.

Continue reading Права та обов’язки студентів КНЕУ (Кодекс честі, Статут, ЗУ “Про вищу освіту”)
Share

Характеристика права ЄС

Право ЄС було сформоване на стику міжнародного права та національного права. Поєднуючи правові інститути, принципи та механізми міжнародного та національного права, воно являє собою окрему, особливу правову систему – sui generis.

У рішенні у справі 26/62 Van Gend en Loos Суд Правосуддя обґрунтував, що «Співтовариство [Союз] створює новий правовий порядок у міжнародному праві, на користь якого держави обмежили свої суверенні права, хоча і в обмежених сферах, і суб’єктами якого є не лише держави-члени, а також їх громадяни».

Continue reading Характеристика права ЄС
Share

Онлайн голосування: краща тема доповіді студентського круглого столу “Право-2019”

Результати голосування станом на 20:30, 02.03.2019 р. дивитися ТУТ

[Total_Soft_Poll id=”2″]

Подати власну тему можна ТУТ

Share

Матеріали до лекції “Основи адміністративного права України”

  1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
  2. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
  3. Загальні засади державної служби. 
  4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

Нормативні акти

Література


Share

#IE: Research-Based Advice for Women Working in Male-Dominated Fields

Sian Beilock


TARA MOORE/GETTY IMAGES

When it comes to gender equality in the workplace, organizations are keeping a slow — and I do mean slow— and steady pace.

In 2018, 26 years after the first “Year of the Woman” in 1992, a historic 102 women were elected to the House of Representatives. However, they still represent less than 25% of the total number of elected officials in the chamber. A record 248 women were appointed board directors among some of the most prominent companies in the U.S., but they make up just 31% of total new board directors selected last year. And while Donna Strickland became the first woman in 55 years — and the third woman overall — to win the Noble Prize in physics, women are still grossly underrepresented in many STEM fields and are more likely to face gender discrimination on the job.

Continue reading #IE: Research-Based Advice for Women Working in Male-Dominated Fields
Share