Categories
covid-19 self-archiving

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ БОРОТЬБІ ІЗ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

«ПРАВО. ЛЮДИНА. ДОВКІЛЛЯ» |
«LAW. HUMAN. ENVIRONMENT»
Науково-практичний журнал. Vol. 12, No 1, 2021. С. 95 –100
ISSN 2663-1350 (Print) ISSN 2663-1369 (Online)

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ БОРОТЬБІ ІЗ COVID-19: ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

О. П. СВІТЛИЧНИЙ, доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України

E-mail: a.svetlichnyj@ukr.net

Анотація. У статті підкреслено, що здоров’я населення, яке є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни та підкреслено, що в умовах боротьби із гострою респіраторної хворобою COVID-19, важливого значення набуває вакцинації населення України. Проаналізовано нормативно-правові акти, розкрито проблемні питання пов’язані вакцинацією населення. Одна з причин недовіри – поширення неправдивої інформації щодо вакцинації.

Share
Categories
self-archiving Мачуська І.Б.

Становлення інституту контрольно-наглядової діяльності у період перебування українських земель у складі Російської імперії

Мачуська І.Б., Мачуський В.В.

КНЕУ

УДК 342.9:35.072.2

СТАНОВЛЕННІЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF CONTROL-OBSERVATION ACTIVITIES IN THE PERIOD OF RESIDENCE OF THE UKRAINIAN LANDS WITHIN THE RUSSIAN EMPIRE

Мачуська І. Б.,

к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуський В.В., старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті досліджуються питання становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Російської імперії (початок ХVІІІ – початок ХХ ст.).

Наголошено, гірнича промисловість в Російської імперії була однією із складових економіки імперії. З приєднанням до території Російської імперії частини українських земель, імперія значно розширила видобуток корисних копалин.

Водночас, встановлено, на початку XVIII століття, контрольно-наглядова діяльність в сфері надрокористування на теренах Російської імперії, була малоефективною, що зменшувало ефективність гірничої галузі.

З метою дослідження інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування проаналізовані історичні періоди становлення та розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності.

Висловлено власне бачення щодо розвитку інституту контрольно-наглядової діяльності і різні історичні періоди.

Встановлено, що під час правління Петра І інститут управління, контролю і нагляду у сфері надрокористування отримав значний розвиток.

Наголошено, що період із середини XVIII ст.- кінець XVIII ст. позначилась значними змінами у формуванні інституту контрольно-наглядової діяльності, у тому числі утворенні підрозділів спеціальної гірничої поліції та корпусу гірничих інженерів.

Share
Categories
self-archiving Світличний О.П.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРОНОВІРУСУ COVID-19

<strong><em>О. П. СВІТЛИЧНИЙ</em></strong>
О. П. СВІТЛИЧНИЙ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України

Право. Людина. Довкілля. Науково-практичний журнал. 2020. 11 (2). С. 124-132.

УДК 342.9

Анотація. У статті звертається увага, що на разі, у всьому світі, в тому числі й в Україні, вирує та поширюється гостра короновірусна інфекційна хвороба COVID-19, яку Всесвітня організація охорони здоров’я визнало пандемією і поставило в один ряд з такими історичним хворобами як чума та холера. З метою протидії поширенню цієї хвороби в країні було запроваджено певні карантині заходи. За таких умов важливу роль у запровадженні та адмініструванні карантинних заходів відіграють суб’єкти публічної адміністрації. Звертається увага на необхідності удосконалення організації та контролю за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, які покладаються на публічну адміністрацію.

Ключові слова: захворювання, законодавство, діяльність, публічна адміністрація, карантинні заходи.

Актуальність. Реалізація публічної влади у сфері протидії короновірусу COVID-19 відбувається у формі управлінської діяльності і може здійснюватися широким колом уповноважених органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і окремими недержавними інституціями. Розв’язання існуючих проблем щодо профілактичних і протиепідемічних заходів та здійснення державного контролю спрямовано на досягнення об’єктивно необхідного посилення ролі держави у боротьбі із короновірусною інфекційною хворобою,

Share