Криптовалюта та законодавство в Україні

Анастасія Поліщук,  Каріна Бут, ЮЛ-101, КНЕУ

Вступ 

1. Поняття криптовалюти, передумови її виникнення та відмінність від електронних грошей. 

2. Перспективи подальшого функціонування  криптовалюту платіжних системах України.

2.1. Законодавство України. 

Висновки 

Список використаних джерел 

Вступ

Громадяни України віддають перевагу вкладенню коштів в іноземну валюту, вартісні речі (зокрема,авто), нерухомість та золото. Вибір об’єкта інвестування часто обумовлюється рівнем коливань його вартості залежно від політичної ситуації в державі, ступенем втручання третіх сторін в процес володіння та розпорядження об’єктом, правовою захищеністю тощо. Останнім часом все більше осіб відзначають відповідність бажаним критеріям порівняно нового інструмента фінансового ринку – криптовалюти.

Незважаючи на економічне та соціальне сприйняття криптовалюти, в багатьох країнах ще не створено правового базису її продукування, обороту та використання. Національним банком України наголошено, що, власники криптовалюти «мають усвідомлювати, що здійснюють операції з нею на власний ризик». Попри державне визнання високої ймовірності шахрайства, кібер атак, відсутності гарантій, фактично жодних законодавчих та превентивних заходів (окрімнечисленних попереджень про небезпеки) не було проведено. Натомість у високорозвинених державах світу офіційно визначено статус криптовалюти та органи регулювання й контролю за операціями з нею.

З огляду на це, вважаємо, що дослідження сутності поняття «криптовалюта», основних її різновидів, тенденцій розвитку ринку криптовалюти у світі та перспектив її використання становить як наукове, так і прикладне значення.

1. Поняття криптовалюти, передумови її виникнення та відмінність від електронних грошей.

Криптовалюта є дешевим, зручним і технологічним способом здійснення розрахункових операцій в усьому світі, а також перспективною формою інвестування. Згідно статистичних даних CoinMarketCap [32], капіталізація ринку криптовалют на 03.09.2018р. становила близько 166 млрд. доларів США. Зважаючи на сучасний розвиток криптовалют у світі, у центрі уваги є технологія Blockchain і крипто валюта Біткойн, яка є й найдорожчою з-поміж наявних на сьогодні криптовалют. В усьому світі з кожним роком зростає зацікавленість економічно активної частини населення фінансовими інноваціями у сфері інформаційної економіки.

Першою реалізацією концепції криптовалюти став Біткойн, принцип роботи якого було описано ще у 2008 році. Його засновником прийнято вважати Сатоші Накамото (англ.Satoshi Nakamoto), який наприкінці жовтня 2008 року описав технічні аспекти функціонування майбутньої криптовалюти, а в січні 2009 року виклав в загальний доступ першу версію коду цієї електронної валюти. Слід зазначити, що появі Біткойна та інших крипто валют передувала низка масштабних досліджень.

Прообраз механізму створення самої криптовалюти в 1997 році винайшов британець Адам Бек (англ. Adam Back). Він запропонував використовувати систему захисту від спаму Hashcash, за якої відправник робить безліч тривалих за часом транзакцій, а одержувач дуже швидко перевіряє їх справжність.

Невідомий розробник, що назва в себе Сатоші Накамото, використав більшість із попередніх напрацювань для створення у 2009 році електронної валюти, за допомогою якої можна було би здійснювати повністю анонімні транзакції.Так з’явився Біткойн.

Особистість розробника першої криптовалюти так і залишилася невідомою, та скоріше за все його ім’я Сатоші Накамото не є справжнім. Першою транзакцією, зробленою за допомогою криптовалюти, була фінансова операція, здійснена в системі Біткойн 12 січня 2009 року. Сатоші Накамото відправив 10 Біткоїнів комп’ютерному спеціалісту Хелу Фінні (англ. Hal Finney). Ця транзакція також відома як «блок170» (за номером блоку, в якому вона була зафіксована). Перший обмін криптовалюти на реальний товар відбувся 22 травня 2010 року у Флориді, коли програміст Ласло Ханеч (англ. Laszlo Hanyecz) обміняв 10000 Біткоїнів на 2 піци.

У 2011 році в журналі ― «Forbes» вперше була опублікована стаття про систему Біткойн, де її було названо криптовалютою (англ. «сrypto currency»). Це сприяло популяризації використання такого терміна. До цього більшість розробників (як, власне, і Сатоші Накамото) використовували термін «електронна готівка» (англ. «electronic cash» або «digital cash»)

Сьогодні немає єдиної думки щодо визначення терміна «криптовалюта». Деякі науковці відносять криптовалюту до «віртуальної валюти» та називають інноваційною мережею платежів і новим видом грошей, інші заперечують «причетність» криптовалюти до грошей та називають «цифровим активом».

Основні відмінності криптовалюти від електронних грошей:

  • доступність до криптовалюти обмежується лише доступом до мережі Інтернет, в той час доступність до електронних грошей пов’язана із доступом до мобільних девайсів і агентської мережі;
  • більшість країн поки що не мають правового регулювання обігу криптовалюти, електронні гроші регулюється уповноваженим органом (найчастіше -центральний банк);
  • емітентом криптовалютит є майнери, а емітентом електроних грошей виступає юридично уповноважена особа – емітент;
  • виробляється криптовалюта в процесі майнінгу, електронні ж гроші випускаються за наказом уповноваженого органу в кількості, яка дорівнює масі фіатних грошей;
  • при використанні електронних грошей для запобігання фінансових ризиків, вимагається процедура ідентифікації клієнта, а при використанні криптовалюти зберігається анонімність;
  • цінність криптовалюти визначається попитом та пропозицією, довірою користувачів до системи, а цінність електронних грошей дорівнює цінності та кількості фіатної валюти;
  • методи криптографії також застосовуються для обігу й захисту електронних грошей у звичайних платіжних системах. Однак у випадку з криптовалютою без математичних алгоритмів апріорі неможливе створення “монет” і транзакції, навіть якби дані не доводилося захищати.

2. Перспективи подальшого функціонування криптовалют у платіжних системах України.

Найбільш поширеною криптовалютою сьогодення у світі є Біткойн, який продовжує свій розвиток, число користувачів цієї системи неухильно зростає в Україні. Популярність Біткойн також породила створення інших криптовалют, що розвиваються поряд з Біткойн, але їхня популярність і можливості поки набагато менша. У деяких країнах, в тому числі в Україні, з Біткойн почали боротися, пояснюючи це турботою про людей, застереженням їх від вкладення грошей в «грошові сурогати» і можливої їх втрати, якщо настав би крах Біткойн.

НБУ в офіційних джерелах зазначив, що випуск віртуальної валюти Біткойн не має будь-якого забезпечення та юридично зобов’язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної з країн. Отже, Біткойн є грошовим сурогатом, який немає забезпечення реальної вартості.

Для ефективного функціонування криптовалюти необхідна їх інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова інституалізація, а по-друге – ринкова, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти. Потрібно відмітити, що позиціонування криптовалюти на міжнародному ринку платежів залежить від того, який підхід у регулюванні операцій з цією валютою обирають національні уряди.

Ринок криптовалюти в Україні знаходиться у правовому вакуумі. Наразі найбільш гострою проблемою для України є механізм імплементації поняття криптовалюти у національне законодавство через прийняття відповідних норм у сфері податкового, банківського,цивільного та господарського права. Все більше українських споживачів використовує криптовалюту для on-line купівлі товарів та послуг або ж використовують її як інвестиції з високим рівнем капіталізації.

Ми вважаємо при розробці відповідного регулювання та створенні інфраструктури система криптовалют займе свою нішу в платіжній системі України. На першому етапі ця система використовується у сфері інформаційних послуг, проте з кожним роком проникає у сферу споживчих послуг.

Технологію блокчейн в Україні в перспективі можна активно використовувати не тільки для ІТ технологій та кібербезпеки, а й для зберігання даних в торгівлі нерухомістю та реєстрації майна, в кадастровому обліку, державному управлінні, банківській сфері, освіті, медицині, торгівлі, страхуванні, судовому діловодстві тощо. Оскільки технологія блокчейн – це самодостатня, безпечна, децентралізована, надійна та дешева.

2.1. Законодавство України.

Криптовалюта – інвестиція з високою прибутковістю. Гріх не оподаткувати те, що у всіх на слуху і що приносить прибуток. Але, як факт можна сказати, що на даний момент механізм все ще не розроблений. Законопроекти є узагальненими, написаними з розрахунком на те, щоб в подальшому інтегрувати потрібний механізм стягнення податку.

Зараз до кріптовалютних операцій в Україні застосовуються стандартні правила оподаткування. Якщо ти, простий чоловік, не підприємець, отримуєш дохід у гривні або валюті від продажу, обміну або передачі криптовалюти, то необхідно заплати з цих грошей 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Є також хороша новина – кріптовалютні операції не підпадають під ПДВ.

Нижче наведені ключові тези з двох законопроектів, які депутати вже внесли в Раду. “Про обіг криптовалюти в Україні” (далі – №7183) та “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні” (далі – №7183-1).

Якщо Рада прийме законопроект №7183-1. Тоді криптовалюта прирівнюється до фінансових активів, тобто, грошей, цінних паперів, чекам і депозитам. Кріптобіржі ліцензуватимуться, за їх діяльністю буде стежити Нацкомфінпослуг.

 Купити, продати або обміняти біткоіни на гривню можна буде тільки на кріптобіржах з ліцензією. А вони, в свою чергу, передадуть 2% від суми кожної операції в пенсійний фонд. Майнери в цьому сценарії найщасливіші – вони отримають більш низькі тарифи на електроенергію і податкові пільги.

У сценарії з законопроектом №7183 криптовалюта – це цифровий код – майно, до операцій з яким застосовуються ті ж норми, що і до бартеру в Україні. Ніяких особливих правил оподаткування теж не передбачено. Але ось кріптобіржі повинні моніторити кожну транзакцію і ідентифікувати кожну сторону операції. За цим стежитиме НБУ.

Чим швидше Україна прийме закон, який однозначно визначив би поняття криптовалюти або дав можливість захистити інвесторів ICO, тим швидше українці отримають переваги, які дає ця індустрія.

Висновки

В результаті дослідження на основі здобутків вітчизняної та зарубіжної науки, а також чинного законодавства України та зарубіжних країн і практики його реалізації вирішено наукове завдання з розкриття сутності криптовалюти, дослідження проблем правового регулювання їх обігу та сформулювало висновки і пропозиції щодо перспектив подальшого функціонування

криптовалют:

1. Узагальнюючи різні дефініції, можна позиціонувати криптовалюту як універсальний світовий засіб платежу, обігу та інвестування, що існує у вигляді програмного коду з високим ступенем захищеності і характеризується вільним ринковим курсом.

2. Криптовалюта стає все більш важливою частиною суспільства і роботи техніки по всьому світу. Так, судячи з дослідження, кількість людей, які використовують криптовалюту, зросла і як вважають вчені – зростатиме вподальшому.

Україна не є лідером на міжнародному ринку крипто валют ні за обсягами «видобутку», ні за ступенем розвитку відповідної інфраструктури. Проте також не можна стверджувати, що Україна є аутсайдером у цій специфічній сфері. В Україні Біткойн та інші криптовалюти досі не мають визначеного правового статусу, що і є основним чинником, який обмежує їх активне розповсюдження та розвиток інфраструктури.

3. На сьогодні основними ознаками криптовалюти є: децентралізованість, можливість виступати платіжним засобом, високий ступінь ліквідності, подільність, портативність, відсутність ознак матеріального світу, прозорість, відсутність єдиного емітента.

Для ефективного функціонування крипто валюти необхідна їх інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова інституалізація, а по-друге – ринкова, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти.

Технологію блокчейн в Україні в перспективі можна активно використовувати не тільки для ІТ технологій та кібербезпеки, а й для зберігання даних в торгівлі нерухомістю та реєстрації майна, в кадастровому обліку, державному управлінні, банківській сфері, освіті, медицині, торгівлі, страхуванні, судовому діловодстві тощо. Оскільки технологія блокчейн – це самодостатня, безпечна, децентралізована, надійна та дешева.

Список використаних джерел

1. Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution/Ben Carnes. – 2017/Офіційний сайт Forbes.

2. Карчева Г.Т., Нікітчук С. М. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього. Фінансовий простір. 2015.С. 24–30.

3. Лук’янов В.С. Зародження ринку крипто валюти в інформаційно-мережевій парадигмі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8(158).С.436–441.

4. Система біткоін: плюси і мінуси. Invest Program, 2015.

5. Желюк Т., Бречко О. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік. Вісник Тернопільського національного економічного університет у. 2016.№3.С.50-60.

6. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2016. С. 236-246.

7. Проект закону про обіг криптовалюти в Україні від 06.10.2017. Офіційний веб-портал Верховної Ради України.

8. Єлисєєва О.Є.,Волошина О.В., Дідур С.В. Біткойн як елемент сучасної фінансової системи. Економіка і суспільство. 2018. Випуск №18.С 45-49.

Криптовалюта: Facebook та Libra – проект щодо покращення фінансових інструментів?

Share

One thought on “Криптовалюта та законодавство в Україні”

Leave a Reply

Your email address will not be published.