Categories
business law Tax дивіденди

Оподаткування дивідендів

Оподаткування дивідендів

Порядок оподаткування дивідендів регламентовано пп. 170.5.2 ст. 170 ПКУ. Резидент, який нараховує дивіденди незалежно від свого податкового статусу, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. Дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування. А от ставка податку визначається податковим статусом емітента:

5 % — у разі виплати дивідендів юридичною особою — платником податку на прибуток (пп. 167.5.2 ст. 167 ПКУ);

9 % — у разі виплати дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованими нерезидентами, інститутами спільного інвестування та платниками єдиного податку (пп. 167.5.4 ст. 167 ПКУ);

18 % — у разі виплати дивідендів, що нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, адже з метою оподаткування такі дивіденди прирівнюються до заробітної плати (пп. 167.5.1 ст. 167 ПКУ).

Зазначений підхід застосовується при виплаті дивідендів на користь учасників — фізичних осіб незалежно від їх резиденства, тобто резидентам та нерезидентам України.

Водночас ПДФО не утримують із суми нарахованих дивідендів у разі їх реінвестиції, коли суму дивідендів не виплачують, а спрямовують на збільшення статутного капіталу (пп. 165.1.18 ст. 165 ПКУ). Важливо дотриматися умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Сплата ПДФО до бюджету відбувається одночасно з виплатою дивідендів. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування ПДФО до бюджету. При цьому існують деякі нюанси:

– ПДФО сплачується до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (виплати, надання), якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента;

– не пізніше 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування, якщо оподатковуваний дохід нарахований, але не виплачений (не наданий) фізичній особі.

Щодо військового збору, то дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів (нерезидентів), включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку. Тому такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %.

Пунктом 14 розділу II постанови КМУ від 22.12.2010 року № 1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено, що доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями) не є базою для нарахування єдиного внеску. З огляду на це, на суму дивідендів як для працівників підприємства, так і для тих учасників товариства, які не є працівниками такого підприємства, ЄСВ не нараховується.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.