Doing business in Ukraine (presentation)


Студентами КНЕУ, група ЕМБ-502, в процесі вивчення дисципліни “Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу” підготовлені презентації  для проекту Doing Business in Ukraine (Legal and Economic Aspects). Координатор проекту Чихірьов Володимир Леонідович (старший викладач кафедри правового регулювання економіки).


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.