Doing business in Ukraine (presentation)


Студентами КНЕУ, група ЕМБ-502, в процесі вивчення дисципліни “Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу” підготовлені презентації  для проекту Doing Business in Ukraine (Legal and Economic Aspects). Координатор проекту Чихірьов Володимир Леонідович (старший викладач кафедри правового регулювання економіки).

Правова система України from Kyiv National Economic University

Організаційно-правові форми бізнесу в Україні from Kyiv National Economic University

Створення бізнесу нерезидентами в Україні from Kyiv National Economic University

Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в Україні from Kyiv National Economic University

Фінансова звітність для бізнеса from Kyiv National Economic University

Право власності і право інтелектуальної влсності from Kyiv National Economic University

Doing business in Ukraine: контракти і зобов’язання from Kyiv National Economic University

Захист економічної конкуренції from Kyiv National Economic University

Злиття та поглинання в Україні from Kyiv National Economic University


Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва from Kyiv National Economic University
Працевлаштування в Україні from Kyiv National Economic University

Захист прав суб’єктів підприємництва from Kyiv National Economic University
Share

Leave a Reply