Дистанційна форма навчання – методичні рекомендації щодо доповнень до робочої навчальної програми (PDF)

Організація освітнього процесу для студентів дистанційної форми навчання здійснюється у міжсесійний період в системі віртуального навчального середовища Moodle та у сесійний період — під час очних зустрічей з викладачем.

Установча сесія проводиться виключно на першому курсі і присвячується технічним питанням організації навчання за дистанційною формою, які охоплюватиме робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта». Під час установчої сесії зі студентами дистанційної форми навчання може проводитися й інша підготовча робота з організації освітнього процесу.

Повний текст:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо доповнень до робочої навчальної програми з наук (дисциплін) з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання (PDF)

Share