Карта самостійної роботи

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
1. Контактні заняття В межах 20 балів
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
2. Реферат, презентація (есе) В межах 20 балів
ІСПИТ В межах 60 балів
Share