Карта самостійної роботи

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.

 

 

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Установча міні-лекція
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань 4
2.  

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

 

Установча міні-лекція
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
3.

 

 

Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

 

Установча міні-лекція
Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
4.

 

 

Тема 4. Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Установча міні-лекція
Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
5.

 

 

Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

 

 

Установча міні-лекція
Міні-семінар – «мозковий штурм»
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань 4
6. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

 

Установча міні-лекція

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

 

 

4

7. Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу. Установча міні-лекція

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

 

 

4

8. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

 

Установча міні-лекція

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

 

 

4

9. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого підприємництва. Установча міні-лекція

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

 

 

4

10. Тема 10. Захист прав суб’єктів малого підприємництва. Установча міні-лекція

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

 

 

4

 
Усього балів за контактні заняття 40
Виконання контрольної роботи 10

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання

 

Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання – Реферат електронна За місяць до початку сесії на кафедру або на електронну пошту викладача Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»  

10

Індивідуальне  завдання – Презентація електронна  

-//-

Викладачем в онлайн-режимі 10
 

Індивідуальне  завдання – Есе

 

електронна

Захист і обговорення за графіком «Дня заочника»  

20

 
За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)
1. Аналіз нормативно-правового акту

2. Підготовка проекту договору

3. Підготовка тестів

 

(письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»  

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань 50
Разом 50
Share