Карта самостійної роботи (МЕ-101з)

Заочна форма навчання!

Номер заняття Вид та тема навчального заняття Максимальна

кількість балів

 
1 Контактне  заняття 1. Основи теорії держави та права. 8
2 Контактне  заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 8
3 Контактне  заняття 3. Основи адміністративного права України.

 

8
4 Контактне  заняття 4. Основи цивільного права України.

 

8
5 Контактне  заняття 5. Основи господарського  права України.

 

8
Усього балів за роботу на контактних заняттях: 40
Контрольна (модульна) робота 10
Усього балів за роботу на заняттях:  50
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 15
2. Реферат 15
3. Есе 20
   
   
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 50
РАЗОМ БАЛІВ: 100
Share