Карта самостійної роботи з навчальної дисципліни “Право” (міжнародна економіка)

Денна форма навчання !

Номер заняття Вид та теманавчального заняття Максимальна кількість балів
Змістовий модуль №1
1 Семінарське заняття 1. Основи теорії держави та права. 4
2 Семінарське заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 4
3   Семінарське заняття 3. Основи адміністративного права України (I).   4
4 Семінарське заняття 4. Основи адміністративного права України (II). 4
5 Семінарське заняття 5. Основи цивільного права України (I). 4
6 Семінарське заняття 6. Основи цивільного права України (II). 4
7   Семінарське заняття 7. Основи господарського права України (I).   4
8   Семінарське заняття 8. Основи господарського права України (II).   4
Контрольна (модульна) робота № 1 10
Змістовий модуль №2
9 Семінарське заняття 9. Основи фінансового та банківського  права України (I). 4
10 Семінарське заняття 10. Основи фінансового та банківського  права України (II). 4
11 Семінарське заняття 11. Основи трудового права України (I). 4
12 Семінарське заняття 12. Основи трудового права України (II). 4
13 Семінарське заняття 13. Основи кримінального права України. 4
14 Семінарське заняття 14. Основи міжнародного права. 4
15 Семінарське заняття 15. Основи правосуддя в Україні. 4
Контрольна (модульна) робота № 2 10
Усього балів за роботу на заняттях:   80
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 10
2. Реферат 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:  
РАЗОМ БАЛІВ: 100

Заочна форма навчання!

Номер заняття Вид та тема навчального заняття Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1
1 Контактне  заняття 1. Основи теорії держави та права. 8
2 Контактне  заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 8
3 Контактне  заняття 3. Основи адміністративного права України.

 

8
4 Контактне  заняття 4. Основи цивільного права України.

 

8
5 Контактне  заняття 5. Основи господарського  права України.

 

8
Усього балів за роботу на контактних заняттях: 40
Контрольна (модульна) робота 10
Усього балів за роботу на заняттях:  50
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 10
2. Реферат 10
3. Есе 10
4. Тести 10
5. Проект договору 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 50
РАЗОМ БАЛІВ: 100
Share