Карта самостійної роботи з навчальної дисципліни “Право” (міжнародна економіка)

Заочна форма навчання!

Номер заняття Вид та тема навчального заняття Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1
1 Контактне  заняття 1. Основи теорії держави та права. 8
2 Контактне  заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 8
3 Контактне  заняття 3. Основи адміністративного права України.

 

8
4 Контактне  заняття 4. Основи цивільного права України.

 

8
5 Контактне  заняття 5. Основи господарського  права України.

 

8
Усього балів за роботу на контактних заняттях: 40
Контрольна (модульна) робота 10
Усього балів за роботу на заняттях:  50
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 10
2. Реферат 10
3. Есе 10
4. Тести 10
5. Проект договору 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 50
РАЗОМ БАЛІВ: 100
Share